»Postopki v zvezi s koroškima dečkoma še zdaleč niso končani in osebno nisem razočaran,« je za Dnevnik dejal Velimir Cugmas, pooblaščenec babice koroških dečkov Marije Otorepec, potem ko je evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) na svoji spletni strani že objavilo sodbo v angleškem jeziku, ki se nanaša na tožbo, ki jo je na sodišče vložil v njenem imenu. »Sodba dejansko še ne učinkuje, ker je osebno še nisem prejel. Ko jo bom in to prevedeno v slovenščino, jo bom lahko tudi podrobneje proučil in komentiral,« je poudaril Cugmas. A to, kar je sodišče zapisalo, ugotavlja Cugmas, je za zdaj zgolj potrditev, da je naše vrhovno sodišče pravilno ugotovilo, da sta bila koroška dečka odvzeta nezakonito, s čimer je bila babici in vnukom pravica do družinskega življenja kršena. A stike babica z vnukoma vsak drugi teden po dve uri ima, sodišču pa ni z ničemer dokazala, da je tak režim za ohranjanje običajnega odnosa med njo in vnukoma preskromen. ESČP je v prvem delu namreč podrobno pojasnilo tudi razmerja med otroki in starši ter vnuki in starimi starši ter poudarilo, da so razmerja med slednjimi drugačna in skupno bivanje, tako kot med starši in otroki, ni nujno. Babici bi bila ta pravica kršena v primeru, če bi ji bili običajni stiki z vnukoma povsem onemogočeni. A babica je od sodišča terjala takojšno vrnitev vnukov, zato je sodišče presodilo, da njena tožba proti državi nima pravne podlage. »Kot preuranjeno so tožbo zavrnili v delu, ki se nanaša na rejništvo, saj so ugotovili, da ta postopek na naših sodiščih še ni končan,« je dejal Cugmas.

Vrhovno sodišče mora odločiti o reviziji

Spomnimo, da je mariborsko upravno sodišče februarja letos Otorepčevi zavrnilo zahtevo po izdaji odločbe za rejništvo, češ, da za rejnico ni primerna, a se je Cugmas na to odločitev pritožil na vrhovno sodišče. »Na vrhovno sodišče sem vložil predlog za revizijo, če bo predlog zavrnjen, bo odprta pot še na ustavno sodišče. Če bo tudi ustavno sodišče predlog za revizijo zavrnilo, to pomeni novo odprto pot na evropsko sodišče v Strasbourgu,« pravi Cugmas in dodaja, da je evropsko sodišče, kar se tiče stikov z vnukova, zgolj obvestil o tem, da si jih babica in dedek želita več, a tudi pri nas o tem predlogu še ni odločeno niti na prvostopenjskem, kaj šele instančnem sodišču. »Zato glede stikov nismo zatrjevali ničesar, kar se tiče postopka za rejništvo, ta še ni končan, kar se tiče odvzema vnukov, pa je tudi naše sodišče ta postopek prepoznalo kot nezakonit in protiustaven. Zato nad odločitvijo ESČP nisem razočaran, saj sem dobil zgolj potrditev, da so odločitve naših sodišč pravilne in da pravilno razumem družinsko razmerje, ki ni ovira za rejništvo,« meni Cugmas in dodaja, da je zdaj na potezi vrhovno sodišče in upa, da bo le-to dopustilo revizijo postopka.