Ena od dejavnosti največjega javnega podjetja na Gorenjskem, kranjske komunale, je tudi čiščenje in praznjenje greznic in kanalizacije. Pri javnem naročilu za tovornjak, ki opravlja to nalogo, so prejeli dve ponudbi in izbrali za skoraj četrtino dražjo, vredno 265.000 evrov. Ponudnika sta bila Eko lux iz Celja, ki so ga izbrali na razpisu, in Creina, ki je sosed komunale v Kranju.

Javno naročilo kot tudi izid sta spodbudila direktorja Creine Petra Zaletelja, da je o postopku obvestil lastnike komunale in opozoril na negospodarnost, nevestno delo z javnim denarjem, saj so sami ponudili enakovreden tovornjak, ki je bistveno cenejši. Kot je zapisal Zaletelj (pred leti tudi že član nadzornih organov komunale in poznavalec tega področja), bo direktor komunale Marko Kocjančič težko pojasnil razloge za bistveno dražji nakup tudi zato, ker je celjsko podjetje letos zelo podoben tovornjak prodalo komunalnemu podjetju na Koroškem za 236.000 evrov.

Ob tem je Zaletelj pisno opozoril tudi župana Kranja, Boštjana Trilarja, saj ima občina večinski lastniški del v JP Komunala Kranj. Zaletelj je poudaril, da je bil razpis napisan na kožo samo enemu in kasneje izbranemu ponudniku. »Referenca, da je moral ponudnik dobaviti prej vsaj štiri taka vozila v vrednosti po najmanj 250.000 evrov, je sestavljena, tako da se lahko prijavi le podjetje Eko lux,« je prepričan Zaletelj. Njegovo podjetje je, po prepričanju Zaletelja, izločeno preprosto, ker ima za svoja vozila – nižje cene. Zato tudi na kranjskem razpisu ni imelo nobenih možnosti, čeprav Zaletelj trdi, da lahko vsakomur pokaže, da gre v bistvu za identični vozili, ki ustrezata drugim pogojem na razpisu.

Komunala vztraja

O izboru dražjega vozila smo vprašali tudi direktorja Komunale Kranj Marka Kocjančiča in dobili pojasnilo, da cenejše vozilo ni zadostilo pogojem v razpisu. Odgovor potrjuje, da je bil izločilen prav pogoj o ceni oziroma številu prodanih vozil pred kranjskim razpisom. »Razpisne pogoje določamo v sodelovanju s stroko,« so zapisali v odgovoru iz komunale in dodali, da si prizadevajo za storitve z najugodnejšo ceno, najboljšo kakovostjo in z namenom dobrega gospodarjenja.

Izvedeli smo, da so se po dopisu iz Creine zganili tudi po občinah, solastnicah komunale. Tako so se Zaletelju oglasili trije župani, dodatno pa še trije člani nadzornega organa. Zanimali so se o reviziji oziroma razliki pri ceni vozila za komunali na Koroškem in v Kranju. »Na vprašanje, ali sem o vsem pripravljen poročati na skupščini, sem to potrdil,« pravi direktor Creine Peter Zaletelj.

Ustanovitelji komunale so nedavno obravnavali tudi kadrovske probleme, ki so nastali zaradi odnosov znotraj vodstva. Komunala je namreč po odločitvi sodišča že morala plačati 70.000 evrov, ker je direktor Kocjančič nezakonito odpustil enega od vodilnih, ki je sicer že napolnil čez 35 let delovne dobe. Taki in podobni dogodki pa manjše občine že silijo k razmisleku o drugačni organizaciji lastnih komunalnih dejavnosti oziroma prodaji solastniških deležev v javnem podjetju, ki je bilo v preteklosti tudi vzorčen primer političnega kadrovanja, saj so v njem v času župana Mohorja Bogataja dobili službe kar trije kranjski mestni svetniki.

V Creini so sicer poudarili, da nočejo privilegijev zaradi tega, ker so tako rekoč »domače« podjetje, ne razumejo pa take razlike v ceni drugega ponudnika in so pripravljeni dokazati vsakomur, da sta vozili povsem primerljivi po drugih lastnostih. Ker je bil izločilni kriterij tako očiten, so sklenili o tem obvestiti vse, ki o komunali odločajo, predvsem ker bodo lastniki komunale za vozilo plačali 265.000 evrov, namesto da bi izbrali primerljivo, a cenejše vozilo za 215.000 evrov.