Res hvala za vaše vsebinsko bogato pismo, s katerim ste mi skušali prikazati celovitost in obširnost vašega delovanja in po vaše prednostnim aktualnim, resnim in zahtevnim temam, ki bodo, po vaše, tudi v prihodnje železni repertoar hiše. Vsebina vašega pisma mi je razkrila marsikatero podrobnost, ki nam je, povprečnim gledalcem, ostala doslej skrita in hvala za to, ostalo pa je kar nekaj vprašanj iz mojega pisma, na katera pa nisem dobil odgovora.

Kot prvo in najbolj moteče zame je, zakaj je večinski del programa TV Koper v italijanščini in komu je namenjen. Ali maloštevilni italijanski manjšini v Sloveniji ali celo italijanski manjšini v Istri, tj. hrvaški?

Prepričan sem, da je to zatečeno stanje iz preteklosti, torej iz časa enoumja, ko se je to takrat nekdo izmislil in določil in to »gonimo« še zdaj, ko za to ni več potrebe ne opravičila. RTV Maribor in Koper opravičujete z lokalnim in manjšinskim programom in vse to kliče, po moje, k reorganizaciji in komercializaciji.

Tako nekako vidim še tudi zdaj v tem času vaši regionalni medijski hiši, ki bi po moje slej ali prej morali doživeti usodo ekonomsko nepotrebnega, neopravičljivega in odvečnega.

Tudi vaše videnje števila zaposlenih na RTV Slovenija je nedorečeno. V svojem pismu sem izpostavil vaš 2017-članski kolektiv po podatku iz predpreteklega leta, zdaj pa je nov podatek, da je skupno število redno zaposlenih na RTV Slovenija 2536, kar je le za dobrih 500 zaposlenih manj od avstrijske televizije in okoli 300 manj od sosednje hrvaške RTV ter kar za več kot 1000 več od slovaške TV-hiše po viru EBU.

Absurdno in nerazumljivo se mi zdi tudi izhodišče in vaše mnenje glede primerjave stroškov za pripravo poročil za majhno (kot smo mi) in ne neko veliko državo. Če vzamem za primerjavo številčno 4o-kratno večjo Nemčijo, potem bi morala Nemčija imeti po naših kriterijih kar 40-krat po dve področni RTV-hiši, kar kot vemo, bi bila neumnost in takšno neumnost čutim pri nas.

Zakaj sem pisal o armadi zaposlenih, ki jih opravičujete z opisom vseh dejavnosti, ki jih opravljate? S prikazom in opisom ur ustvarjenih programov.

Nikoli nisem nikjer izpostavljal vaše dejavnosti po kvantiteti, temveč nasprotujem vaši kakovosti in prikazu kakovosti.

Kot intermezzo: kar 500 manj zaposlenih, tj. 2032 delavcev, je leta 2016 v Revozu proizvedlo 133.693 avtomobilov. To in takšni podatki, spoštovani generalni, me begajo in ustvarjajo dvom o vaši hišni učinkovitosti in intenzivnosti dela.

Glede 2,4 milijona povečanih stroškov za vaše stalne honorarne sodelavce in od kod mi podatek. Dovolite, da vam citiram po spletu objavljen zapis odbora DZ za kulturo z dne 1. marca tega leta, kjer se je organ seznanil s poročilom o delovanju nadzornega sveta RTV Slovenije za leto 2017. Iz tega zapisa sem prebral sledeče: »Generalni direktor RTV Slovenije Igor Kadunc je dejal, da poročilo nadzornega sveta žal daje vtis, kot da je na RTV vse narobe. Opozoril je, da finančne naložbe niso uporabili za pokrivanje izgub, ampak za izvedbo programov. Glede stroškov dela pa je spomnil, da je lansko reševanje problematike stalnih pogodbenih delavcev povečalo stroške za 2,4 milijona evrov.« No, vidite, od tod mi ta podatek.

Žal tu ni več prostora, da bi se vključil v komentiranje razprav z vašega nadzornega sveta, kjer ste izpostavili nujnost, da se dvigne naročnina, in to brez temeljite analize in do zdaj opravljenih ukrepov za zmanjšanje vaših skupnih stroškov poslovanja.

Zadnje stavke bi namenil nekaterim vašim notranjim strukturam zaposlenih, za kar menim, da se jim mora slej ali prej izteči čas, da se odtrgajo od vimena doječe krave in se postavijo na lastne noge ter zakorakajo po poti svobodnih umetnikov in si v prihodnje poiščejo svoj kos kruha na poštenem tržnem odnosu. Tu imam v mislih oba orkestra in poklicne pevce, ki ste jih tudi sami omenili v svojem odgovoru.

Hvala za premislek, pričakovan odgovor in tudi vaš osebni, ne direktorski pogled na splošno vseevropsko nastrojenost za ukinjanje prispevka za RTV-naročnino.

Janez Turk, Dob