Kot je pojasnil Hohnjec, bo hitrost zaključka stečaja Papir servisa v največji meri odvisna od uspešnosti postopkov prodaje.

Lahko pa si oddahnejo prebivalci ljubljanskih Vevč, saj so s stečajem dokončno propadli tudi načrti o gradnji zbiralnice in sortirnice odpadkov, proti kateri so se borili več let. Papir servis je namreč po dolgotrajnih sodnih bitkah z okoliškimi prebivalci spomladi 2013 izgubil dovoljenje za ravnanje z odpadki v ljubljanskih Mostah ter se preselil v Vevče. Tudi tam je naletel na nasprotovanje okoliških prebivalcev. Sprva je pridobil okoljevarstveno dovoljenje, a je leta 2016 sledila njegova razveljavitev.

Kot je pojasnil Hohnjec, za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja v stečaju ni imel pravnega interesa, saj ne more izvesti investicije. Okoljevarstveno dovoljenje mu zato ne bi koristilo.

Kot je v soboto poročalo Delo, je tako Hohnjec aprila na Agencijo RS za okolje (Arso) naslovil dopis, s katerim je umaknil vlogo za pridobitev. Arso je postopek ustavil.

Papir servis je sicer, kot nakazuje redno poročilo upravitelja s konca aprila letos, lastnik štirih večjih sklopov nepremičnin, katerih likvidacijska vrednost je ocenjena na 4,7 milijona evrov. Obveznosti podjetja do virov sredstev medtem znašajo 36 milijonov evrov.