Cerkev sv. Jerneja v Šiški ob Celovški cesti, znana tudi kot Stara cerkev, je ena najstarejših ljubljanskih cerkva, saj je bila prvič omenjena že leta 1370, leta 1936 pa so jo obnovili po načrtih arhitekta Jožeta Plečnika. Že takrat je arhitekt s posebnim izrezom na nastrešku poskrbel tudi za nemoteno rast lipe ob cerkvi.

Mogočno drevo, zaščiteno tudi kot naravna znamenitost, je bilo zadnja leta že v zelo slabem stanju in zato nevarno za okolico. Kot so pred časom pojasnili na ljubljanski mestni občini, ki je lastnica zemljišča ob cerkvi, so arboristi zadnja štiri leta drevo opazovali in ga poskušali ohraniti, a so bili pri tem neuspešni. Ob zadnjem pregledu septembra 2017 so strokovnjaki namreč ugotovili, da so se trosnjaki glive Schizophyllum commune, ki so znak, da so drevesna tkiva na predelu, kjer izraščajo, odmrla, razširili po celotnem obodu spodnjega dela debla. Na občini so zato v začetku letošnjega leta lipo posekali, ob tem pa obljubili, da bodo upoštevali pogoje kulturnovarstvenega soglasja za odstranitev drevesa in v skladu z njimi nastalo praznino takoj, ko bodo vremenske razmere dopuščale, zapolnili z novim drevesom. Obljubo so zdaj izpolnili in ob Stari cerkvi spet raste – za zdaj sicer še ne tako mogočen – lipovec. Drevo meri skoraj šest metrov, obseg na prsni višini pa je trideset centimetrov. žir