V času med prvim in drugim referendumom sta se zgodila dva spodrsljaja, ki si ju lahko različno razlagamo. Prvi je postavitev makete o drugem tiru, ki ne glede na zaključek zadeve navaja opazovalca na sklep, da so zagovorniki zakona o drugem tiru hoteli pozunanjiti svojo zmago in za to so bili pripravljeni odšteti lepe denarce. Drugi spodrsljaj pa je protislovje trditev najprej, da je treba s pripravljalnimi deli pohiteti, ker se izteka rok razpisa za evropska sredstva. Po odločitvi vrhovnega sodišča o ponovnem referendumu pa je evropska komisarka Violeta Bulc seznanila slovensko javnost s tem, da je 109 milijonov evrov za drugi tir zamrznjenih. Evropska komisija namreč podpira projekt drugega tira kot del projekta jadransko-baltskega koridorja. Opazovalec se zaradi omenjenih protislovij, ob vprašanjih, ki si jih je postavil že pred prvim referendumom, lahko upravičeno sprašuje, čemu tako hitenje, ko še niso rešena temeljna vprašanja, povezana s koprskim pristaniščem in njegovim umeščanjem v narodnogospodarski, evropski in svetovni prostor.

Pristaniška infrastruktura je javno dobro, zato jo mora upravljati oseba javnega prava, najbrž v organizacijski obliki pristaniške oblasti gospodarja (landlord port). Taka oblika pristaniške oblasti bi omogočala, da v sodelovanju s SŽ vodi projekt drugega tira. V primeru koprskega pristanišča pa so funkcije pristaniške oblasti porazdeljene. Nekatere izmed njih po koncesijski pogodbi opravlja Luka Koper. Ta je osebek zasebnega prava z edinim ciljem ustvarjenja dobičkov. Kotira na borzi, kar pomeni, da lastniki, vključno z državo, svoje deleže lahko prodajo po prosti presoji glede na prevlado trenutnih interesov.

Koprsko pristanišče in predvsem njegova prevladujoča firma, Luka Koper, d. d., nima ne vizije ne strategije vsestranskega razvoja, ki bi bila usklajena s trendi sodobnega časa. Pomislimo samo na vpliv kitajske svilne ceste na svetovne in evropske blagovne tokove. Opazovalec bi lahko sklepal, da se ta biser slovenskega gospodarstva namenoma zavira, da bi za nižjo ceno prešel v tujo last.

Ob povedanem se vprašajmo, ali je drugi tir, ki ga predlaga zakon o drugem tiru, res ustrezen ali pa je namenjen speljevanju pozornosti in predvsem vloženih sredstev k drugim ciljem. Vzemimo si čas za premislek.

Črt Tavš, Koper