V DNS ugotavljajo, da se v zadnjih letih v Sloveniji načrtno ustvarja klima sovraštva do medijev in novinarjev. »Gre za ciljno voden proces, pri katerem prednjačijo mediji, ki so bodisi v lasti političnih strank bodisi lastniško ali poslovno povezani z osebami iz strank,« so zapisali.

Še posebej pa jih skrbi dejstvo, da nekatere od teh medijev financirajo podjetja, v katerih ima prevladujoč lastniški vpliv država, v njenem imenu pa upravljavsko funkcijo izvaja SDH. »V teh strankarskih medijih lahko ob člankih, namenjenih diskreditaciji političnih nasprotnikov, novinarjev ali drugih izbranih tarč, zasledimo oglase podjetij, ki so v izključni ali večinski lasti države,« so dodali.

Obvodno financiranje

To posledično pomeni, da omenjena podjetja z denarjem, ki ga namenjajo za oglase, v resnici financirajo politične stranke. S tem obvodom kršijo zakonodajo o financiranju volilnih kampanj in političnih strank, opozarjajo v DNS.

Poleg tega gre po njihovih navedbah za prakso, ki je v popolnem nasprotju s pravili in samim namenom ustanovitve SDH. Z obvodnim financiranjem političnih strank državna podjetja kršijo tudi kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, ki ga je SDH sprejel maja 2017.

Od SDH zato v društvu pričakujejo, da bodo preprečili nadaljevanje nezakonitih praks pri financiranju političnih strank in od vpletenih podjetij zahtevali odgovornost. V nasprotnem primeru bodo o neukrepanju SDH prisiljeni obvestiti tudi druge pristojne institucije, so še zapisali v DNS.