Aprila se je na novo prijavilo 5232 brezposelnih, 0,4 odstotka manj kot marca in 0,8 odstotka več kot aprila lani. Med novoprijavljenimi je bilo 3083 brezposelnih zaradi izteka zaposlitev za določen čas, 564 iskalcev prve zaposlitve ter 689 trajno presežnih delavcev in stečajnikov.

Od 7897 brezposelnih oseb, ki jih je aprila zavod odjavil iz evidence, se jih je zaposlilo oz. samozaposlilo 6475, kar je 21 odstotkov manj kot marca in 6,6 odstotka manj kot aprila lani.

Brezposelnost se je zmanjšala v vseh območnih službah zavoda. Na mesečni ravni je najbolj upadla na območjih Ptuja (-5,8 odstotka) in Murske Sobote (-5,7 odstotka), najmanj na območjih Sevnice (-1,8 odstotka) in Ljubljane (-2,2 odstotka).

Iz evidence se je odjavilo skupaj 33.346 brezposelnih

Na letni ravni se je brezposelnost najbolj znižala v Trbovljah (-22,8 odstotka), Kranju (-15,9 odstotka) in Celju (-15,8 odstotka), najmanj v Novem mestu (-9,7 odstotka) in Ljubljani (-11,8 odstotka).

V prvih štirih mesecih je bilo pri zavodu v povprečju prijavljenih 83.344 brezposelnih, 14,8 odstotka manj kot v enakem obdobju leta 2017.

Na novo se je prijavilo 26.841 brezposelnih, kar je 10,5 odstotka manj kot lani v tem času. Največ se jih je prijavilo, ker so izgubili zaposlitev za določen čas (16.388 oz. 7,5 odstotka manj kot v enakem obdobju lani), sledili so trajno presežni delavci in stečajniki (3470 oz. 29,2 odstotka manj) ter iskalci prve zaposlitve (2706 oz. 14,6 odstotka manj).

Iz evidence se je odjavilo skupaj 33.346 brezposelnih, od teh 26.489 zaradi zaposlitve, kar je 9,4 odstotka manj kot v primerljivem obdobju lani.