Mestna občina Ljubljana je konec letošnjega marca objavila dva kadrovska razpisa za zaposlitev treh občinskih redarjev in kar 8 redarjev pripravnikov. Za trojico delovnih mest občinskega redarja sta prispeli le dve prošnji. Odziv za delovna mesta redarjev pripravnikov pa je bil občutno večji, saj so na odseku za upravljanje s kadri našteli kar 111 prošenj.

Na odseku za upravljanje s kadri so pojasnili, da so se za dva ločena razpisa odločili zato, da se bodo kandidati lažje prijavili na njim ustrezno delovno mesto. Ob tem so pojasnili razliko med redarjem in redarjem pripravnikom. Na delovno mesto redarja pripravnika občina lahko zaposli kandidata, »ki še nima opravljenega strokovnega usposabljanja in preizkusa znanja za opravljanje nalog občinskega redarstva«. Na omenjeni preizkus znanja bo redarje pripravnike mestno redarstvo nato napotilo v roku enega leta po sklenitvi pogodbe o zaposlitvi. Pri napotitvah na usposabljanje in preizkus znanja je mestno redarstvo vezano na policijsko akademijo, saj slednja po podatkih ljubljanske občine običajno enkrat na leto izvede trimesečna strokovno usposabljanje in preizkuse. »Po uspešno opravljenem preizkusu znanja se občinskega redarja pripravnika premesti na delovno mesto občinskega redarja, za katero se mu določi enomesečno poskusno delo,« so dodali na občini.

Nadomeščajo odhode sodelavcev

Glede na to, da je občina marca razpisala skupaj kar 11 mest na mestnem redarstvu, nas je zanimalo, kaj je vzrok tolikšnemu povpraševanju po kadrih. Na mestnem redarstvu so pojasnili, da nove sodelavke in sodelavce iščejo zaradi odhodov. Razlogi za odhode pa so različni. »Gre za raznoliko in dinamično delo, povezano z gibanjem in delom v realnem okolju. Je izjemno odgovorno delo, s pogostimi stresnimi situacijami, poleg tega je delo potrebno opraviti v vseh vremenskih pogojih in tudi v manj ugodnem delovnem času. Nekateri sodelavci oziroma sodelavke ugotovijo, da jim takšno delo ali takšni delovni pogoji ne ustrezajo oziroma bi si želeli višje plačilo,« so pojasnili na redarstvu.

Velja omeniti, da je odziv na delovna mesta v mestnem redarstvu tudi običajno precejšen. Na občini so na primer pojasnili, da so februarja 2016 razpisali 8 prostih delovnih mest in prejeli 135 vlog, marca 2017 so razpisali 7 mest in oktobra istega leta še 7 mest. Marca lani se je odzvalo 39 kandidatov, oktobra pa 60. Vendar kljub precejšnjemu odzivu potencialnih kandidatov le redki dobijo delo na redarstvu. Lani so oktobra dali priložnost le eni od prijavljenih kandidatk, marca pa dvema kandidatoma.

Osnovna plača pripravnika manj kot 1000 evrov bruto

Osnovna bruto plača redarjev z nazivom občinski redar III, II ali I je po podatkih občine od 965 do 1428 evrov, pripravniki padejo v naziv občinski redar III, kar pomeni, da jim pripada 965 evrov bruto plače. Redarjem pripadajo še dodatki za delo v manj ugodnem delovnem času, dodatek za stalno pripravljenost, dodatek na delovno dobo in v primeru povečanega obsega dela tudi delovna uspešnost iz tega naslova.

Na ljubljanskem redarstvu je trenutno zaposlenih 46 ljudi, od tega je ena oseba zaposlena za določen čas. 28 oseb je zaposlenih na odseku za redarstvo, kjer dejansko opravljajo nadzor nad cestnim prometom in parkiranjem, vzdržujejo javni red in mir, vodijo prekrškovne postopke in podobno.