Dekanja ljubljanske fakultete za socialno delo Vesna Leskošek je poudarila, da v Sloveniji koristi gospodarske rasti še vedno niso dosegle ranljivih družbenih skupin, ki živijo v revščini. Stanje se po njenih besedah ne bo spremenilo, vse dokler država ne bo poskrbela za redistribucijo družbenega bogastva, ki nastaja v času rasti.

Leskoškova je spomnila, da so bili tudi v Sloveniji revni največji oškodovanci gospodarske krize. Pri tem je odločevalcem očitala, da so socialno politiko v celoti podredili ekonomski logiki. Opozorila je tudi na ranljivost in ideološkost koncepta minimalnega dohodka, ki se po njenih besedah kažeta v odvisnosti koncepta od vsakokratne oblasti.

Revščina se vse bolj širi med zaposlene in prekarce

»Govorimo o gospodarski rasti, pri tem pa izgubljamo temelje solidarnosti,« je bila kritična predsednica Zveze prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje Anita Ogulin. Po njeni oceni se Slovenija še vedno ni na ustrezen način in s sistemskimi ukrepi spoprijela z revščino, ki se vse bolj širi tudi med zaposlene in prekarne delavce.

Predstavnica Mirovnega inštituta Mojca Frelih je pojasnila, da si projekt EMIN prizadeva za ustrezno, dostopno in vključujočo shemo minimalnega dohodka za osebe na trgu dela in izven njega, ki nimajo dovolj sredstev za preživljanje. Pri tem je bila kritična do sheme minimalnega dohodka v Sloveniji, kjer je ta določen kot cenzus za dodelitev denarne socialne pomoči.

Frelihova je opozorila, da je denarna socialna pomoč postavljena znatno nižje od minimalne plače, in to z namenom spodbujanja oseb k iskanju zaposlitve: »Minimalna plača ne zagotavlja dostojnega življenja, ampak prej ustvarja revne zaposlene. Hkrati pa ljudje, ki prejemajo denarno socialno pomoč, ostajajo socialno izključeni, stigmatizirani in revni.«

Pozdravne besede je udeležencem posveta namenil vodja Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji Zoran Stančič. Po njegovih besedah se v EU gospodarska rast preliva v boljšo socialno sliko, a rasti vse družbene skupine ne občutijo enako. Projekt EMIN, ki se financira iz programa EU za zaposlovanje in socialne inovacije (EaSI), je označil za pomemben prispevek k bolj vključujoči evropski družbi.

Sicer se bosta v okviru projekta EMIN danes in v petek v Ljubljani ustavila avtobusa, ki po državah EU ter v Srbiji, Makedoniji, na Islandiji in Norveškem širita zavest o pomenu ustrezne, dostopne in vključujoče sheme minimalnega dohodka za celotno družbo. Njun obisk bodo spremljali različni dogodki na temo odprave revščine in dostojnega življenja.