Ravnanje z embalažo in odpadno embalažo je v Sloveniji urejeno na podlagi načela podaljšane odgovornosti proizvajalca. To pomeni, da so proizvajalci embalaže odgovorni za vzpostavitev sistema ravnanja z odpadkom, ki nastane zaradi uporabe embaliranega izdelka in za financiranje tega sistema. V ta namen eni izmed družb za ravnanje z odpadno embalažo plačujejo t. i. embalažnino, ki je odvisna od količine embalaže, ki jo dajo letno v promet v Sloveniji, in od vrste embalažnega materiala.

V evidenco proizvajalcev pri Finančni upravi RS (Furs) se morajo vpisati proizvajalci, ki dajo letno prvič v promet več kot 15 ton embalaže. Ti okoljsko dajatev plačujejo štirikrat letno. Tistim, ki ustvarijo manjše količine embalaže, embalažnine ni potrebno plačevati.

V sistem ni vključena več kot polovica embalaže

Računsko sodišče je že leta 2015 opozorilo, da v sistem ravnanja z embalažo in odpadno embalažo ni bila vključena več kot polovica (53,2 odstotka) embalaže, dane v promet. V povprečju je bilo zato na leto v sistem premalo vplačanih vsaj 16 milijonov evrov embalažnine. Družbe za ravnanje z odpadno embalažo pa po tem, ko dosežejo svoje predpisane deleže, odpadne embalaže od javnih komunalnih služb nočejo več prevzemati.

To področje ministrstvo za okolje in prostor ureja tudi s pomočjo zadnje novele uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo. Ta terja, da se tudi mali podjetniki in obrtniki, na primer frizerka, ki je iz tujine naročila šampone, vpišejo v evidenco Agencije RS za okolje (Arso) in enkrat letno poročajo o embalaži, ki jo dajo na trg. Doslej je veljalo, da so bili obveznosti poročanja oproščeni tisti, ki so na trg dali manj kot pet ton embalaže.

Proizvajalci morajo podatke o embalaži prvič sporočiti naslednje leto za letošnje koledarsko leto, v letošnjem letu pa se morajo vpisati v evidenco proizvajalcev in voditi svojo lastno evidenco o masi in vrsti embalaže, dane prvič v promet.

Ministrstvo za okolje in prostor bo z analizo teh na novo pridobljenih podatkov o proizvajalcih ter o masi in vrsti embalaže, ki je dana prvič v promet, v naslednjih letih ocenilo dejansko potrebo po znižanju praga 15 ton embalaže, dane letno prvič v promet, za nastanek obveznosti plačila stroškov ravnanja z odpadno embalažo, so povedali za STA.