81.220 brezposelnih je bilo konec marca prijavljenih na zavodu za zaposlovanje. V primerjavi z marcem 2016 je bila brezposelnost manjša za skoraj 14.000 oseb.

1638 € je znašala povprečna bruto plača za februar (1066 evrov neto). V primerjavi s februarjem 2016 se je povprečna bruto plača povečala za 3,6 odstotka ali 57 evrov, neto plača pa za 3,1 odstotka oziroma 32 evrov.

38,7 % je v letu 2016 znašala davčna obremenitev stroškov dela. (To pomeni, da je bilo 38,7 odstotka stroškov dela namenjenih za plačilo davčnih bremen, 61,3 odstotka pa za neto plačo). Stroški dela v EU so po zadnjih podatkih za leto 2015 znašali 38,4 odstotka. Davčno najbolj obremenjeni so bili v Belgiji (49,4 odstotka), najmanj pa na Malti (19 odstotkov).

2. v EU smo tudi po tako imenovani pasti brezposelnosti oziroma nemotiviranosti za delo. Neto dohodki samske osebe (po podatkih za leto 2016) se namreč s prehodom iz brezposelnosti v zaposlenost povečajo le za 10,4 odstotka bruto plače.

24 % manj dobrin si lahko povprečni državljan Slovenije privošči od povprečnega državljana EU.

Slabe plače so tudi posledica šibke sindikalne organiziranosti. Manj ko bo članov sindikatov, slabše bo. Najslabše plačani so tisti, ki so najslabše organizirani.

(Lidija Jerkič, predsednica ZSSS)

6 % delovno aktivnih je leta 2016 živelo pod pragom tveganja revščine. Dva odstotka zaposlenih ali samozaposlenih sta prejemala materialno ali denarno pomoč dobrodelnih organizacij.