Aprilska inflacija na letni ravni je bila nižja kot v enakem mesecu lani, ko je dosegla 1,8 odstotka. Povprečna 12-mesečna rast cen življenjskih potrebščin je bila medtem z 1,3 odstotka višja kot v enakem obdobju lani, ko je dosegla 0,8 odstotka.

K skupnemu dvigu cen na letni ravni so največ, 0,6 odstotne točke, prispevale višje cene hrane, ki so se zvišale 3,8 odstotka. Znotraj tega sta se najbolj podražila sadje in meso (za 10,1 oz. 8,4 odstotka). 0,5 odstotne točke so doprinesle še višje cene goriv in energije, pri čemer se je toplotna energija podražila za 13,6 odstotka, tekoča goriva za 10,5 odstotka, goriva in maziva pa za 4,8 odstotka.

Na drugi strani so letno inflacijo s po 0,2 odstotne točke blažile nižje cene obutve (-6,5 odstotka) in avtomobilov (-4,2 odstotka).

K mesečni inflaciji so medtem 0,4 odstotne točke prispevale višje cene oblačil in obutve (+5,3 odstotka), 0,3 odstotne točke pa višje cene počitniških paketov (+11,2 odstotka). Po 0,1 odstotne točke so doprinesla dražja goriva in maziva (+1,8 odstotka) ter druge aprilske podražitve.

Mesečno inflacijo so s po 0,1 odstotne točke ublažile nižje cene prevoza potnikov z letalom (-21,6 odstotka) in nižje cene sadja (-5,3 odstotka).

Letna rast cen, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, ki se uporablja za primerjave v EU, je aprila 1,9-odstotna, v enakem mesecu lani pa 1,7-odstotna. Mesečna rast cen je bila medtem po tem indeksu 0,4-odstotna.