Ukrepi, ki jih je mogoče izvesti za manjšo rabo električne energije, so ustrezno vzdrževanje naprave, racionalna uporaba hlajenja in tehnični ukrepi za zmanjšanje vnosa toplote ter akumulacije hladu v stavbi v času nižjih temperatur.

Ustrezna nastavitev temperature

Največji prispevek k zmanjšanju rabe energije prinese racionalno uporabljanje naprave. To pomeni, da ne pretiravamo z nizkimi temperaturami pri hlajenju prostorov. Priporočeno je hlajenje na temperaturo, ki naj ne bo več kot 5 stopinj Celzija nižja od zunanje temperature.

Vzdrževanje

Redno vzdrževanje klimatske naprave ohranja delovanje naprave pri visokih izkoristkih. Klimatska naprava vključuje več filtrov, ki jih je treba redno čistiti ali menjati, da je njeno delovanje optimalno. Poleg tega je pomembno, da je tlak hladilnega plina ustrezen.

Zmanjšanje toplotnih dobitkov

K manjši uporabi klimatske naprave veliko prispevajo tudi ukrepi, ki zmanjšujejo vnos toplote v prostor - senčila na oknih, kot so žaluzije, brisoleji, rolete, tende ..., pri tem pa najbolje, da so senčila nameščena na zunanji strani okna. Če to ni mogoče, pa senčenje z zavesami ali drugim senčilom z notranje strani okna, ki tudi, a manj preprečujejo vnos toplote. V času najvišjih zunanjih temperatur v prostorih, ki jih hladimo, po možnosti ne uporabljamo naprav, ki ogrevajo prostore. Seveda pa je smiselno, da takrat intenzivno ne zračimo prostorov in tako zmanjšamo toplotne dobitke.

Akumulacija hladu

Naslednji pomemben ukrep je, da izrabimo hladnejše dele dneva, običajno je to noč, in takrat intenzivno zračimo prostore, s čimer jih tudi ohlajamo. Akumulacija hladu v prostorih je sicer odvisna od gradbenih materialov objekta. Kamnite in betonske stene akumulirajo več energije kot lahka gradnja.

Vir: www.mojprihranek.si