Kot je ob robu seje pojasnil predsednik nadzornega sveta Uroš Ilić, o strategiji s področja izvajalcev pristaniških storitev (IPS) danes niso oblikovali sklepov, saj jim je uprava pojasnila, da prek zunanjih ustanov še preverjajo tako strategijo kot akcijski načrt, pri čemer je prišlo do določene zamude. Jih je pa uprava seznanila z aktivnostmi, ki jih v tem času izvaja. Prva zunanja preveritev oz. njen osnutek tako kaže, da je tripartitni model zaposlovanja, ki ga je predlagala uprava, zakonit.

Nadzorniki so danes sicer upravo zavezali, da do naslednje seje nadzornega sveta čez mesec dni predstavi osveženo strategijo IPS in da akcijski načrt podkrepi z izvedenskimi mnenji pravne fakultete in revizijske hiše PWC, ki sta že revidirala dosedanji model IPS.

Zadel pričakuje zaključek prilagoditev do konca leta

Je pa nadzorni svet sprejel revidirano poročilo poslovanja Luke za leto 2017. »Z rezultati poslovanja v lanskem letu je nadzorni svet zadovoljen. Z določenimi okoliščinami, ki so privedle do tega, da je ta rezultat v finančnem smislu, kar se dobička tiče, nekoliko drugačen kot v prejšnjih letih, smo se v preteklosti že soočali in seznanili, tako da iz tega razloga pravzaprav velikih presenečenj ni bilo,« je povedal Ilić.

Dobiček je namreč nekoliko nižji zaradi enkratne rezervacije iz naslova problematike IPS, pri čemer pa skupne rezervacije obsegajo upravljanje tudi z drugimi tveganji, ki lahko izvirajo iz potencialnih pravnih obveznosti družbe, je še navedel prvi nadzornik.

Predsednik uprave Dimitrij Zadel je poudaril, da pripravljajo nov model, ki bo v skladu z zakonodajo, prav tako pripravljajo tudi akcijski načrt ter sočasno izdelujejo pregled delovnih procesov, ki jih bodo morali prilagoditi.

Akcijski načrt predvideva tudi časovnico, Zadel pa pričakuje, da bodo z vsemi prilagoditvami zaključili do konca leta. Predlog akcijskega načrta je sicer že sprejet, a bodo do 25. maja nekatere stvari še preverili.

Danes je sicer sindikat žerjavistov v sporočilu za javnost opozoril, da je je Luka v zadnjem obdobju objavila precej razpisov za različna delovna mesta, pri čemer pa se za razpisana delovna mesta pogosto ne vabi na razgovor izkušenih delavcev IPS, ki so usposobljeni za posamezno delo, izpolnjujejo vse pogoje in so že večkrat vložili prošnjo za zaposlitev.

Majcen opozarja, da se zadeva dolgo vleče

Zadel je glede tega poudaril, da sedanje zaposlovanje ni vezano na reševanje problematike IPS, ampak poteka v okviru sprejetega poslovnega načrta. Kljub temu so pri določenih delovnih mestih upoštevali tudi izkušnje in delavci IPS so zasedli okoli 60 odstotkov razpisanih mest.

Glede skupnih rezervacij pa je Zadel potrdil, da bo številka blizu podatkom, ki so zaokrožili v javnosti, torej okoli 15 milijonov evrov.

Predstavniki sindikatov so sicer kritični do počasnosti reševanja problematike. »Res gre za kompleksen posel, po drugi strani pa se zadeva predolgo vleče,« je opozoril predsednik Konfederacije sindikatov 90 Peter Majcen in dodal, da ljudje »upravičeno pričakujejo, da se bo njihovo stanje postavilo v zakonite okvire in da bodo plačani za enako delo tudi enako kot ostali zaposlenci v Luki Koper«.

Na počasnost razreševanja problematike delavcev IPS je opozoril tudi generalni sekretar Obalne sindikalne organizacije Damjan Volf. Goran Lukić iz Delavske svetovalnice pa je spomnil na sodbo upravnega sodišča iz novembra 2017, ki je ugotovilo, da je poslovni model IPS nezakonit, ter se vprašal, kdo bo odgovarjal za zdajšnje nezakonito stanje.