Kot je v današnjem pogovoru z novinarji v Begunjah na Gorenjskem povedal izvršni direktor Elana Jeffrey Tirman, se je v zadnjih mesecih javilo več interesentov za nakup celotnega podjetja ali pa njegovih posameznih divizij. Prepričan je, da je to posledica dobrega poslovanja družbe v zadnjih letih in njene hitre rasti ter dejstva, da je Elan prepoznan po kakovosti in inovativnosti.

»Po pogovorih z lastniki smo se odločili, da najamemo zunanje finančno svetovalno podjetje Freitag & Co., ki bo začelo formalni postopek in nam pomagalo raziskati podane interese ter priložnosti, ki se ponujajo,« je dejal Tirman in dodal, da v Elanu pričakujejo, da bodo eno ali več transakcij izvedli še pred koncem tega leta.

Zaenkrat kaj več o podjetjih, ki so izrazili interes za nakup Elana, Tirman ni mogel razkriti. Pojasnil je, da se za podjetje oziroma njegove divizije zanima več družb oziroma skupin. Računa, da bo novi kupec Elana bodisi kot celote bodisi njegovih posameznih delov strateški lastnik in ne več finančni.

Sklad je običajno lastnik družbe tri do pet let

Elan je sedaj namreč v lasti Wiltan Enterprises Limited oziroma sklada VR Capital. Kot je pojasnil Tirman, je omenjeni sklad običajno lastnik posamezne družbe, v katero investira, tri do pet let, ko izboljša njeno vrednost, pa jo proda naprej.

Tirman je spomnil, da so obstoječi delničarji Elan od slovenskih državnih lastnikov kupili julija 2015. Od takrat so v podjetje reinvestirali skoraj deset milijonov evrov, kar je povsem drugače, kot se je delalo v preteklosti, ko je bil Elan v državni lasti. V zasebni lasti Elan investira denar, ki ga ustvarja, v nove objekte in nadaljnjo rast, je izpostavil Tirman.

Spomnil je, da se je ob prevzemu Elana pojavila bojazen, da bo finančni investitor v želji po racionalizaciji poslovanja odpuščal zaposlene. Zgodilo se ravno nasprotno, podjetje je raslo, prav tako tudi število zaposlenih, ki jih je sedaj okoli 800. Tudi vse tožbe, ki so v preteklosti bremenile Elan, so sedaj rešene.

Skupina Elan je lani ustvarila 82,5 milijona evrov prihodkov, kar je za skoraj 15 odstotkov več kot leto pred tem. Zrasel je tudi operativni dobiček. K rasti so prispevale vse štiri divizije, saj je bila prodaja vseh programov višja kot leto pred tem.