Statistični podatki med drugim kažejo, da se v primerjavi s slovenskim povprečjem manj prebivalcev Ljubljane zdravi zaradi srčne kapi, več starejših meščanov pa zaradi zlomljenega kolka.

12,4 dneva traja povprečna bolniška odsotnost delovno aktivnih Ljubljančanov. V Sloveniji povprečna bolniška odsotnost traja 14,4 dneva.

1,7 na 1000 prebivalcev Ljubljane mora v bolnišnico zaradi poškodb v nezgodah v prometu. To je nekoliko več od slovenskega povprečja, ki znaša 1,6 na 1000 prebivalcev. V nasprotju s tem je delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji v Ljubljani nižji od slovenskega povprečja.

14 na 100.000 prebivalcev v Ljubljani umre zaradi samomora. Povprečje v Sloveniji je 20 na 100.000 prebivalcev. Tudi stopnja splošne umrljivosti je v primerjavi s slovenskim povprečjem v Ljubljani nižja.

Telesna zmogljivost otrok je blizu slovenskemu povprečju.

63,2 % Ljubljančanov se odzove povabilu državnega presejalnega programa Svit, s pomočjo katerega odkrivajo predrakave spremembe ter raka na debelem črevesu in danki. Povprečna odzivnost v Sloveniji je 64,3-odstotna.

70,4 % Ljubljančank se odzove na povabilo presejalnega programa Zora, namenjenega odkrivanju predrakavih in zgodnjih rakavih sprememb na materničnem vratu. Tudi ta rezultat je nižji od slovenskega povprečja, ki znaša 71,8 odstotka.

Mestna občina Ljubljana zato meščane poziva, da se v prihodnje v večjem številu odzovejo na vabilo k udeležbi v preventivnih programih Svit in Zora.