V življenju si ustvarjamo svoja mnenja o okolju, ljudeh, zgodovini… na osnovi vedenja, privzgojenih in pridobljenih moralnih vrednot.

Sama se ne ukvarjam toliko s preteklostjo, jo pa poznam in mi služi za razumevanje in oceno sedanjosti, časa, v katerem živim. Tu in zdaj.

Najvišji vrednoti, na kateri prisegam, sta spoštovanje različnosti in pravica do nje ter spoštovanje življenja.

Zato, gospod Franc Mihič, vas sprašujem naslednje:

Je za vas sprejemljivo neupoštevanje pravil OZN?

Je za vas sprejemljivo mučenje ljudi v Guantanamu?

So za vas sprejemljive dokazane laži o Iraku?

Je za vas na osnovi teh laži sprejemljivo razbijanje tamkajšnje države in uničenje tisočletne zgodovine, kulture?

Je za vas sprejemljiv popolni egoizem in nesodelovanje pri podnebnem sporazumu?

So za vas sprejemljive najnovejše laži o zastrupitvah, ki jim kar ni videti konca?

Je za vas sprejemljivo nenehno vmešavanje v ureditve drugih držav in nasilno ali podkupljeno prodajanje edine prave demokracije?

Priseganje na eno samo, »pravo« demokracijo vodi v zaničevanje vseh drugih poti in spominja na čase, ko so v slepem sledilstvu eni sami ideologiji trpeli in umirali milijoni.

Res so naši ljudje odhajali in še odhajajo v Ameriko in jo plemenitijo s svojim evropskim znanjem in kulturo.

Res je.

Pretok znanja in kulture je vedno tekel v smeri iz Evrope v Ameriko.

Kultura je tudi tista, ki nas povezuje z mnogimi narodi, tudi z Rusijo.

Dostojevski, Puškin, Lermontov, Tolstoj, Mendelejev so imena, ki jih nihče ne more prezreti.

Slovanske narode povezujeta zgodovina in kultura veliko bolj kot dolarska osnova.

Mira Kofler, Škofja Loka