Kot so danes sporočili iz premogovnika, se je stavke udeležilo 4,5 odstotka zaposlenih, da je stavka plačana, pa mora v njej sodelovati vsaj 30 odstotkov vseh zaposlenih.

Ker pa Premogovnik Velenje ni običajno podjetje, so bili zaradi specifike njihove dejavnosti, organizacije dela ter zagotavljanja varnosti delovnega procesa, primorani zaposlene pozvati, da se glede svoje prisotnosti na delu 17. aprila izrečejo s podpisom posebne izjave.

Nakup varnostnih kamer ni bil povezan s stavko

Zanikali so tudi, da bi imel nakup varnostnih kamer kakršnokoli povezavo s stavko. »Nakup oz. namestitev kamer nima nikakršne povezave s stavko, ampak je del aktivnosti, ki so zahtevane v sklopu novega načrta varovanja objekta posebnega pomena skladno z uredbo o obveznem organiziranju varovanja, ki je Premogovnik Velenje uvrstila v to kategorijo objektov. Kamere in druge senzorje, ki opozarjajo na potencialne nevarnosti, imamo razvrščene tudi v jami, saj v nasprotnem primeru ne bi mogli zagotoviti dovolj visoke stopnje varnosti,« so navedli v družbi.

Poudarili so, da je bil stavkovni odbor Sindikata delavcev rudarstva in energetike Slovenije (SDRES), ki je organiziral stavko, 18. aprila razpuščen, vse njihove zahteve, naslovljene na poslovodstvi Premogovnika Velenje in hčerinske družbe HTZ Velenje, pa so bile umaknjene.

V Premogovniku Velenje so napovedali, da bosta vodstvi obeh družb še naprej ukrepali skladno z veljavno zakonodajo. To pomeni, da bo vodstvo Premogovnika Velenje preučilo vse elemente dogodka, vse vpletene in ukrepe, ki so bili sprejeti pred, med in po opozorilni stavki, ter posledice, ki iz tega izhajajo.

»Vsakršna bojazen, da bi vodstvo na čelu z direktorjem Golobom, ki prav tako izhaja iz rudarske družine in je že v srednješolskih letih tudi sam začel delati v rudniških rovih Premogovnika Velenje, kakor koli škodovalo delavcem, je povsem odveč,« so zatrdili v premogovniku.

Zavrnili so tudi očitke sindikata SDRES glede zagotavljanja varnosti v jami. Po navedbah družbe vsako leto opravljeni redni inšpekcijski pregledi - po vsakem izrednem dogodku pa tudi izredni - doslej niso pokazali nobenih kršitev, iz zapisnikov pa lahko organi pregona razberejo, da dela potekajo v skladu z zakonodajo in internimi pravilniki.