Nevladnim organizacijam in zdravstvenim domovom, ki so jih izbrali na razpisu, so pri ministrstvu za zdravje v uporabo predali deset novih mobilnih enot, ki jih bodo uporabljali za terensko delo z odvisniki od prepovedanih drog. Sredstva za nakup mobilnih enot so pridobili iz evropskih kohezijskih skladov za zdravje. Prav tako so zagotovili finančne vire in kadre za nadgradnjo obstoječih dejavnosti.

Terensko delo s pomočjo mobilnih enot nekatere nevladne organizacije izvajajo že desetletje, z novimi kombiji pa bodo njihov iztrošen vozni park posodobili. Izvajajo programe zmanjševanja škode pri uporabnikih drog; gre predvsem za razdeljevanje materialov za varno uživanje drog. V preteklosti so to opravljali socialni delavci, zdaj pa se bo mobilnim timom pridružil nov kader – diplomirani zdravstveniki. Zaposleni bodo v zdravstvenih domovih, s tem pa bodo imeli ti poslej večjo vlogo pri izvajanju pomoči uporabnikom drog.

Zdravstvena domova Slovenj Gradec in Ptuj bosta v okviru mobilne enote izvajala tudi zdravljenje z metadonom. To je velika pridobitev, saj v teh okoljih centra za obravnavo odvisnosti od prepovedanih drog doslej ni bilo, potrebe za to pa so velike. Tako se mora po besedah Jožeta Hrena, vodje projekta krepitve mreže mobilnih enot, na Koroškem 50 do 60 ljudi vsak dan voziti po metadonsko terapijo v Velenje ali Maribor.

Novost je tudi uvedba mobilnega laboratorija za testiranje novih psihoaktivnih snovi. Uporabnikom je v mobilnih enotah že sedaj na voljo svetovanje socialnih delavcev, storitve pa bodo razširili z zdravstveno rehabilitacijo – zdravstveniki bodo na primer lahko uporabnike spremljali na obravnavo v zdravstvene ustanove, jim oskrbeli rane in podobno. Pričakujejo, da jim bo znaten delež uporabnikov uspelo motivirati, da se bodo vključili v programe izobraževanja, opismenjevanja in približevanja trgu dela, nekaj pa jih bo morda tudi uspelo najti zaposlitev. S terenskim delom se bodo tudi lažje približali ostarelim uporabnikom drog, ki imajo drugačne potrebe od mlajših odvisnikov.

Kombi že težko čakajo

»Med terenskim delom imamo stik s skupinami uporabnikov, ki sicer ne bi prišli v programe pomoči. Z njimi opravimo svetovalni pogovor, ugotovimo, kakšne droge uporabljajo in kako jih uporabljajo, na voljo pa so tudi informacije, v katere programe obravnave zasvojenosti se lahko vključijo,« je namen tega dela na posvetu o mobilnih enotah pojasnila predstavnica nevladne organizacije Drogart.

Kombi, s katerim bodo izvajali terensko delo, že težko čakajo tudi v ptujskem zdravstvenem domu. Kot je povedala direktorica Metka Petek Uhan, pokrivajo območje 70.000 prebivalcev, odvisniki od drog pa morajo na obravnavo hoditi v Maribor. Na razpis ministrstva so se prijavili, da se približajo uporabnikom.