Gea College – Fakulteta za podjetništvo je izpeljala 22. državno tekmovanje Mladi podjetnik, na katerem je sodelovalo 80 dijakov. Tekmovali so v razvijanju izvirnih poslovnih zamisli, pisanju poslovnih načrtov in njihovem argumentiranju. Za najboljšo ekipo so bili prepoznani dijaki Srednje elektro-računalniške šole Maribor. Primož Ketiš, Niki Finžgar, Mario Močnik in Kevin Knedl so pod mentorstvom Ivanke Lesjak izdelali aplikacijo bright future (svetla prihodnost), s katero rešujejo izziv osnovnošolcev, dijakov in njihovih staršev, ko se odločajo o nadaljevanju šolanja. Prek aplikacije namreč uporabniki na podlagi različnih parametrov in želja lahko primerjajo in izberejo šolo ali fakulteto.

Srednješolci, ki so se udeležili tekmovanja Mladi podjetnik, so ideje pod vodstvom mentorjev, svojih profesorjev na šolah, ki spodbujajo podjetnost pri mladih, razvijali več mesecev. Druga ekipa je bila ekipa Srednje ekonomske šole Ljubljana, Roška, ki jo je vodila mentorica Zdenka Sušec. »Mlade spodbujamo, da razvijajo svojo podjetniško miselnost, ki je ena ključnih kompetenc 21. stoletja,« poudarja Zdenka Sušec. Prepričana je, da so tovrstna tekmovanja odlična priložnost, da podjetni mladi ljudje preverijo svoje ideje in dobijo dragocene povratne informacije strokovnjakov.

Spodbujanje mladih k podjetnosti in izbiri kariere po lastni meri je zelo pomembno tudi zato, ker je Slovenija po podatkih mednarodne raziskave Globalni podjetniški monitor (GEM) med 65 državami šele na 48. mestu. Dve tretjini Slovencev naj bi imeli pozitiven odnos do podjetništva, dobrih 56 odstotkov odraslih pa meni, da je podjetništvo dobra karierna izbira. Ustaljenih podjetnikov, ki delujejo več kot 48 mesecev, je 6,8 odstotka, med njimi je kar 73 odstotkov moških, novih podjetnikov, ki se na trgu preizkušajo najmanj tri mesece, pa je 3,1 odstotka. Med njimi je 32 odstotkov žensk. jpš