V vašem časopisu ste 7. 4. 2018 v pismih bralcev objavili moj predlog strankam in medijem, kako naj bi bil pripravljen bistveni povzetek, vsebinsko pomemben za državo in državljane, v nekaj točkah, z opisom, kako in kdaj naj bi to dosegli in kaj bi oziroma bodo storili, če tega ne bodo naredili.

Nato sem se odločil, da s tem istim predlogom seznanim tudi stranke in sem jim ga 15. 4. tudi posredoval. Ne boste verjeli, odzvala se je le ena stranka, in to Levica, ki je najavila, da bo takšen pregled naredila.

Zakaj to ponavljam? Ker me je vsebina soočenja v Tarči globoko razočarala. Tudi mediji bi morali odigrati bolj pozitivno, kritično vlogo. V soočenjih so postavljena presplošna vprašanja, ki potem dobijo tudi tipične politične odgovore. Vsi bodo naredili vse, cedila se bosta med in mleko, država bo učinkovita, pravna, socialna, tehnološko naravnana, zelena, usmerjena v bodočnost, kakovost itd.

Bistvo bi moralo biti recimo: kaj je po njihovem za to državo in njene državljane res (eksistenčno) pomembno? Kaj bo bistvena usmeritev dela (notranja in zunanja politika)? Kako bo zagotovljena kakovost življenja (v vseh njenih bistvenih pomenih)? Skratka, če povzamem iz prejšnjega predloga: stranke bi morale volilcem predstaviti (na svojih spletnih straneh in nato v predstavitvah in soočenjih zagovarjati) nekaj (na primer pet) najpomembnejših vsebin, za katere se bodo kot levi borili v naslednjem mandatu, kako in kdaj bodo dosegli te cilje in kaj bodo naredili, če jih ne bodo (prevzeli odgovornost, odstopili).

Volilci imamo pravico in dolžnost, da od strank, kandidatk za parlament, zahtevamo resnost, državotvornost, vsebinsko primernost, vljudnost, korektnost, poštenost in še kaj. In k temu lahko zelo, zelo veliko pripomorejo vsi mediji.

Slavko Cimprič, Bovec