Sodnica Vlasta Lajlar je sledila obtožnemu predlogu tožilca Darka Kežmana, ki je stečajnemu upravitelju Branku Đorđeviću očital, da je v primeru stečaja Pera Likovića pri prodaji njegovih nepremičnin zavestno kršil zakon o finančnem poslovanju.

Soprogo dolžnika je prezrl

Đorđević je kot stečajni upravitelj v osebnem stečaju Pera Likovića močno oškodoval njegovo soprogo Janjo Liković, ki je bila solastnica nepremičnine in je zato imela zanjo tudi predkupno pravico. A je Đorđević o prodaji ni obvestil, niti ji ni poslal kupoprodajne pogodbe, kaj šele jo pozval k plačilu kupnine. Njeno polovico hiše, ki je bila vredna najmanj 165.000 evrov, je prodal tretji osebi za borih 17 tisočakov. V poročilo, ki ga je predložil stečajnemu sodišču, pa zapisal, da je bila Likovićeva takrat plačilno nesposobna, čeprav te ocene sam ne bi smel podati. Ker je polovico družinske hiše prodal brez njene vednosti, je Likovićeva Đorđevića tožila in na prvi stopnji tožbo tudi dobila. Sodišče je razsodilo, da je Đorđević kršil insolvenčni zakon.

A se je Đorđević zoper prvostopenjsko sodbo pritožil, višje sodišče pa jo je razveljavilo in sojenje vrnilo na začetek. Lani se je sojenje začelo znova, obtožnica pa je ostala enaka. Tožilstvo je prepričano, da je Đorđević dejanje storil naklepno, a sam krivde ni priznal. Sodišče ga je ponovno obsodilo. Pri tem pa je kot olajševalno okoliščino upoštevalo dejstvo, da še ni bil kaznovan. Če v enem letu ne bo ponovil kaznivega dejanja, pa mu tudi za pet mesecev ne bo treba v zapor.

Že od lani suspendiran

Likovićeva je listine o špekulativnih poslih Đorđevića že leta 2015 poslala tudi v vlado, ta pa ministrstvu za pravosodje. Minister Goran Klemenčič je po preučitvi listin že aprila 2015 predlagal zbornici upraviteljev, da zoper Đorđevića uvede disciplinski postopek in opravi nadzor nad njegovim delom. Septembra istega leta je zbornica o začetku postopka izdala sklep, uvedla pa ga je, kot so nam pojasnili na ministrstvu za pravosodje, šele 9. marca letos. Je pa minister že konec maja lani do preklica, v skladu z zakonom o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, zaradi kazenskega postopka, ki je že bil v teku na sodišču, suspendiral Đorđevića in ga razrešil iz vseh postopkov, ki do takrat še niso bili končani, sodišča pa so morala na njegovo mesto imenovati nove upravitelje. Đorđevič torej že zdaj skoraj leto dni ne opravlja svojega dela, po razsodbi sodišča pa bo tako, ko bo ta postala pravnomočna, še leto dni.