Brez dodatnih zaslišanj prič se je ta teden na kranjskem oddelku delovnega in socialnega sodišča končalo sojenje, v katerem je sodišče ugotavljalo, ali sta nekdanja glavna medicinska sestra Splošne bolnišnice Jesenice Zdenka Kramar in nekdanji direktor Igor Horvat bolnišnici povzročila za okoli 1,4 milijona evrov škode.

To naj bi se zgodilo pri pripravi javnega razpisa za čiščenje, notranji transport in receptorske storitve v bolnišnici in pozneje pri izvajanju pogodbe, sklenjene z najugodnejšim ponudnikom, družbo ISS Facility. Vendar pa sodišče svoje odločitve o tem sporu še ni podalo. Kot je dejala sodnica Klavdija Ana Magič, bo sodbo vsem vpletenim vročila v pisni obliki, zaradi kompleksnosti pa to zagotovo ne bo v 30 delovnih dneh, je dodala.

Sporno dogajanje sega v leto 2010, ko je bil objavljen javni razpis, na podlagi tega pa je Splošna bolnišnica Jesenice z družbo ISS Facility kot najugodnejšim ponudnikom sklenila pogodbo. A ta naj se ne bi izvajala pravilno, zato je v 44 mesecih izvajanja pogodbe nastalo za skoraj 1,4 milijona evrov škode. Med drugim naj bi ISS zagotavljal premajhno število osebja za čiščenje bolnišničnih prostorov in receptorske storitve, naloge sanitarnega inženirja naj bi opravljala oseba, ki ni bila ustrezno usposobljena, do oškodovanja pa naj bi prišlo tudi zaradi nepravilnosti pri dobavi papirne galanterije in drugega materiala.

Zagovornik Kramarjeve Velimir Cugmas je že na preteklih obravnavah opozoril, da gre po njegovem mnenju za konstrukt, s katerim je prišlo do odstranitve direktorja z očitkom krivdne kršitve obvez. Vse storitve s strani bolnišnice so bile namreč pri ISS naročene prek javnega razpisa, ki ga je vodil nekdo tretji, ki pa ni v nobenem postopku. Pogodbena določila v zvezi z dobavo papirnate galanterije, ki jo je kupovala bolnišnica, pa so napisana dvoumno, je dodal. pe