Naložba je vredna 286.000 evrov. Kot pojasnjuje župan Alojzij Kastelic, bodo z rekonstrukcijo ceste predvsem izboljšali varnost na tem odseku, povezanost obeh naselij in ne nazadnje splošne pogoje bivanja za tamkajšnje prebivalce. »To bo glavna napajalna cesta proti Trebnjemu in bo pomenila tudi del povezave s severno obvoznico, ki naj bi jo sicer dobili šele čez 20 let. V kratkem bomo na to cesto navezali tudi naselje Studenec, kjer bo v prihodnje precej poselitev.«

Pomemben del projekta je tudi pločnik, saj je na tem odseku vse več pešcev in tudi vsakodnevnih pohodnikov, dodaja Kastelic. V kratkem se v samem središču Trebnjega obeta še eno gradbišče. Občina se v (finančnem) sodelovanju s Kmetijsko zadrugo Trebnje loteva gradnje krožišča v Starem trgu pri kmetijski zadrugi, kjer je bilo doslej začasno (montažno) krožišče.

Po sporazumu občina financira ureditev krožišča z rekonstrukcijo obstoječe komunalne in energetske infrastrukture, trebanjska zadruga pa ureditev parkirišča pred trgovino in zgraditev novega uvoza. Po besedah Kastelica je namen skoraj 380.000 evrov vredne investicije umiritev motornega prometa na tem delu mesta in s tem povečanje prometne varnosti, predvsem za šibkejše udeležence v prometu. Krožišče bo nekoliko dvignjeno, z urejenimi klančinami, postavili bodo cestno razsvetljavo in razširili parkirišče. Obe gradnji naj bi izvajalec, Komunalne gradnje iz Grosupljega, končal do konca avgusta letos.