Najpogosteje v straniščnih školjkah končajo organski odpadki, pripomočki za osebno higieno, kemikalije, mešani odpadki, hrana in kosti, tudi najlonke. »Grobi odpadki negativno vplivajo na proces odvajanja in čiščenja odpadne vode in povzročajo prehajanje nevarnih snovi v okolje, obenem pa zahtevajo nepotrebne posege tako na javni kanalizaciji kot interni napeljavi uporabnikov,« so zapisali na mestni občini, kjer pa k odgovornemu ravnanju ne pozivajo le v domačih kopalnicah, temveč tudi javnih premičnih sanitarijah.

Ker v Parku Tivoli ni mogoče urediti javnega stranišča, je tam postavljeno premično, delavci, ki so odgovorni za čiščenje, pa v njem večkrat najdejo predmete, ki tja ne sodijo ter hkrati otežujejo praznjenje in čiščenje stranišč. »Kljub temu da je v okolici veliko košev za odpadke, se v greznici stranišča najdejo plenice, oblačila, steklenice, plastenke in drugi odpadki. Prav tako je oprema pogosto tarča vandalizma: neznanci večkrat polomijo kljuko, držala ali nastavke za toaletni papir,« opozarjajo na občini.