»Naša šolska kolesarnica za vse, ki v šolo prihajajo s kolesom, postaja premajhna. Veliko učencev se pripelje tudi s skirojem,« na radovljiški trend, ki se širi tudi po drugih krajih po Sloveniji, opozarja ravnateljica osnovne šole Antona Tomaža Linharta Radovljica Zlata Rejc. A ustrezno opremljeno kolo še zdaleč ni vse, kar otroci potrebujejo za varno pot s kolesom v šolo. »Potrebujemo tudi kolesarski izpit, ki ga opravljamo v petem razredu. Kolo mora biti ustrezno opremljeno. Imeti mora luč, odsevnik, dobro delujoče zavore in zvonec. Na glavi pa moramo vedno imeti čelado,« so pripravo na kolesarjenje z rokava stresali radovljiški petošolci Gaj, David, Andrej in Lovro.

Učenci pripravljali zabavne igre in iskali nevarnosti

Mnoge šole prometno vzgojo, ki jo izvajajo v okviru svojih rednih dejavnosti, dopolnjujejo tudi na druge načine. Vse več jih sodeluje v akciji Varno na kolesu, ki jo šesto leto zapored prireja družba Butan plin. V njej se šole najprej na regionalnem nivoju merijo v dejavnostih, ki jih komisija točkuje in nagrajuje, po dve najboljši šoli iz vsake regije pa se uvrstita na državno srečanje.

Letos so učenci prijavljenih šol tekmovali v dveh nalogah. V prvi so pripravljali zanimive igre, s katerimi se lahko učijo prometnih pravil in kulture. Drugi del tekmovanja pa je bilo iskanje in opredeljevanje nevarnih točk v prometu v lokalnem okolju posamezne šole. Najbolje na Gorenjskem so se odrezali učenci osnovne šole Šmartno v Tuhinju, z njimi se bodo državnega srečanja 24. maja v Ljubljani udeležili tudi učenci osnovne šole dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica, tretje mesto in s tem denarno donacijo, tako kot prvi dve šoli, pa so si prislužili učenci Centra za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik (CIRIUS Kamnik).

»Pred šestimi leti smo oblikovali program Varno na kolesu, da bi krepili potrebna znanja in veščine za večjo varnost najranljivejših skupin v prometu, kamor sodijo kolesarji, ter spodbudili uporabo kolesa kot odličnega spremljevalca za doseganje bolj trajnostnih oblik mobilnosti,« pravi predstavnik organizatorja programa Varno na kolesu, Bojan Žibert iz družbe Butan plin. »Od uvodne peščice sodelujočih osnovnih šol smo projekt razširili na vso Slovenijo in do danes smo združili že več kot 14.000 mladih kolesarjev in kolesark z več kot 250 različnih osnovnih šol.«

Mnoge pomanjkljivosti se da hitro odpraviti

Po mnenju Rejčeve so takšni programi izjemnega pomena, saj smo ljudje vsak dan pešci, kolesarji, sopotniki, kmalu bodo tudi današnji šolarji postali vozniki. »Pomembno je tudi, da je prometna vzgoja nepretrgana, da mlade ves čas opozarjamo nanjo, še bolje pa je, če v njej lahko sodelujejo tudi s svojimi dejavnostmi. S tem poskrbimo za svojo varnost in varnost vseh drugih udeležencev v prometu.«

Z njo se strinja tudi predstavnik radovljiškega sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Grega Solce, ki izpostavlja tudi koristi iskanja črnih točk v prometu, česar so se letos v okviru programa lotevali petošolci. »Občine te pomanjkljivosti v prometu, če je le možno, odpravljajo. Včasih gre to zelo hitro. Zaplete pa se, kadar so rešitve povezane z zajetnejšimi naložbami,« opaža. Ob tem pa je zbranim učencem v radovljiški osnovni šoli pokazal svojo brazgotino na bradi in jim položil na srce: »Vedno morate najprej paziti sami, kako se v prometu obnašate. Ko sem padel s kolesom in dobil štiri šive, sem bil za nezgodo kriv sam.« »Pomembno pa je tudi, da različni akterji med seboj sodelujemo, tako tisti, ki smo v prometu udeleženi, kot tisti, ki smo odgovorni za,« je še poudaril.