»Izredno nizka podpora Sindikatu delavcev rudarstva in energetike Slovenije (Sdres) je zgovorna sama po sebi, za nas pa dokaz, da se večina zaposlenih zaveda resnosti situacije, v kateri smo,« je po dopoldanski stavki dejal Ludvik Golob, generalni direktor Premogovnika Velenje (PV). »Očitno se večina zaveda, da nam je v preteklih zahtevnih štirih letih, ko smo bili tik pred stečajem, uspelo stabilizirati poslovanje. Danes, ko smo zaradi težav v proizvodnji ponovno v težkem likvidnostnem položaju, pa bi nas rad Sdres s svojimi nerealnimi željami ponovno pahnil na rob preživetja oziroma celo čezenj.« Kljub usklajevanjem s socialnimi partnerji v zvezi z izplačili efektivnega delovnega časa poslovodstvo PV danes ni doseglo dogovora, zato se ta nadaljujejo. So se pa dogovorili, da naj bi efektivni delovni čas znašal sedem ur in 45 minut, 15 minut pa bi imeli delavci na voljo, da se preoblečejo in umijejo. Ni pa moglo poslovodstvo privoliti v izplačilo poračuna iz naslova efektivnega delovnega časa za zadnjih pet let. Kar zadeva izplačilo in višino regresa, se pogajanja nadaljujejo v smeri prenove kolektivne pogodbe za premogovništvo.

So jih odvrnili podpisi?

»Nismo običajno podjetje, zato smo morali zaradi specifike naše dejavnosti, organizacije dela in zagotavljanja varnosti delovnega procesa zaposlene pozvati, da se o svoji prisotnosti na delu izrečejo s podpisom posebne izjave. Po sklepu vlade spadamo namreč med zavezance za obvezno organiziranje varovanja, zato moramo vzpostaviti in izvajati vse ukrepe varovanja v skladu s predpisi in standardi stroke,« pa se je Golob odzval na očitke o zbiranju podpisov pred stavko. »Vsekakor je opozorilna stavka zmotila normalni delovni proces, stavkalo pa bi jih več, če uprava ne bi zahtevala, da se o stavki vsak posameznik izreče s podpisom,« pa je poudaril zaupnik Sdresa Asmir Bećarević, ki je bil zaradi pičle udeležbe v stavki primoran to v večerni izmeni odpovedati. Podporo Sdresu sta sicer izrekla tudi Sindikat poštnih delavcev in Civilna fronta Vstala Primorska – vstani, Slovenija. V slednji so obsodili poteze vodstva premogovnika, delavskih predstavnikov v svetu delavcev in sindikaliste, ki so skušali preprečiti stavko.

Sdres ni reprezentativni sindikat

Še en udarec je sindikatu Sdres, ki ima sicer v PV le okoli 15 odstotkov članov med zaposlenimi, danes zadalo celjsko delovno sodišče. To je v kolektivnem delovnem sporu s Sdresom glede reprezentativnosti v družbi PV razsodilo, da Sdres ni reprezentativen sindikat v družbi HTZ Velenje. Sdres namreč glede števila članov ne dosega cenzusa, predpisanega v zakonu o reprezentativnosti sindikatov, prav tako v družbi HTZ nikoli ni imel statusa reprezentativnega sindikata, kot so zatrjevali sami.