V medvoški občini želijo obuditi in dograditi središče kraja, zato so objavili javno naročilo za ureditev tržnice, parka in večnamenske ploščadi. Novogradnjo bodo izvedli med Cesto komandanta Staneta in Medvoško cesto, zemljišče pa obsega več kot sedem tisoč kvadratnih metrov. Prostor, ki naj bi postal priljubljeno zbirališče občanov, bo dostopen tako z glavne ceste kot po tlakovani poti, ki jo bodo prav tako zgradili v okviru tega projekta.

»Središče Medvod je precej nedefinirano, v določenih delih tudi degradirano. Dati mu želimo identiteto in začeti zgodbo, ki jo lahko širimo izven tega območja. Želimo si urediti novo gradnjo, ki bo namenjena dejavnostim, s katerimi se bodo občani zadrževali na prostem. V zahodnem delu bo urejen tudi mestni park z igrali in pripadajočo urbano opremo,« je povedala vodja projekta Nataša Špilak in dodala, da sicer v celotni občini takšnih površin ne primanjkuje, kajti občina je precej ruralna, kar pa ne drži za središče Medvod. Območja, ki jih uredijo, namreč hitro zaživijo. Kot primer je navedla manjše otroško igrišče pred knjižnico, ki mu ne manjka obiskovalcev.

Pozimi bodo občani lahko drsali

Osrednji del prostora bo predstavljala tržnica, ki bo imela tako pokriti kot odprti del, prostor pa bo tudi za manjši gostinski lokal s teraso. Tržnica sicer v Medvodah že deluje, vendar na makadamskem območju. Ko bodo zgradili nov kompleks, bo tržni prostor večji in obdan z drevesi, ki bodo zakrivala pogled na bližnje objekte. Nasadili bodo tudi zelene površine z avtohtonimi vrstami dreves in grmovnic. »Imetniki stojnic imajo zdaj dokaj neprimerne oziroma neurejene pogoje za prodajo, zato si želimo urediti pokrito tržnico z nadstreškom, kjer bodo stojnična mesta. Pred tržnico bo odprti del, kjer bodo lahko poljubno potekale razne dejavnosti,« je še povedala Nataša Špilak. Na ploščadi, ki jo bodo prav tako zgradili, bodo občani dobili prostor za druženje in izvedbo raznih prireditev. V zimskem času bo mogoče tam postaviti montažno drsališče, poleti bodo na svoj račun prišli ljubitelji rolanja.

Ponudniki se na javno naročilo lahko odzovejo do 25. aprila. Nato pričakujejo, da bo v nekaj mesecih, prav gotovo pa do konca leta objekt zgrajen. Sicer morajo pridobiti še gradbeno dovoljenje. V občinskem proračunu so za ta projekt rezervirali 650.000 evrov. Če bodo ponudbe presegle to vrednost, si občina pridržuje pravico do zmanjšanja obsega razpisnih del ali do zavrnitve vseh ponudb.