»Vsak dan je huje in vse težje prenašamo ignoranco pristojnih služb. Podjetje Emo Orodjarna se zadnja leta nenehno širi, vse močnejše industrijske stiskalnice in druge naprave, ki povzročajo hrup in tudi tresljaje, pa nam kratijo spanec,« pravi Štefan Plavčak, ki se je tudi v imenu drugih stanovalcev odločno postavil po robu, kot pravi sam, korupciji in kapitalu.

Stanovalci so namreč prepričani, da jih nihče ne sliši tudi zato, ker je solastnik in prokurist podjetja Emo Orodjarna nekdanji gospodarski minister Stanko Stepišnik. Ministrstvo za okolje in prostor pa je izdalo odločbo, da za to območje ni potrebna celovita presoja vplivov na okolje, kar je stanovalce še posebej razjezilo. Bega jih tudi, da so na Mestni občini Celje v novem občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) predlagali, da se njihov stanovanjski kompleks prekvalificira v nestanovanjskega.

»Vsi delajo le v prid Ema Orodjarne, nas pa nihče ne sliši,« meni Plavčak, ki se je zato v imenu stanovalcev odpravil do komisije za preprečevanje korupcije, varuhinje človekovih pravic in ministrstva za okolje in prostor. Doslej so se na različna ministrstva in inšpekcije obrnili že večkrat, a brez uspeha, zato so odločeni vzeti stvari v svoje roke.

Delajo vse dni, tudi ob praznikih

Dejstvo je, da sta stanovanjski zgradbi v Delavski ulici zrasli na tem mestu že leta 1925, ko ju je dal zgraditi takratni lastnik Ema za svoje delavce. Po stečaju Ema so nekateri stanovanja odkupili, ob Kidričevi ulici pa je leta 1974 zraslo novo podjetje Emo Orodjarna, ki je leta 2010 ob proizvodni hali postavilo tudi nekaj večjih šotorov za skladiščenje. Prostor med tovarno in stanovanjsko zgradbo se tako vse bolj ožji, stanovalci pa so prepričani, da so bili šotori postavljeni brez ustreznih dovoljenj. S spremembo OPPN, ki pa še ni prišel na vrsto za javno obravnavo, jih na občini zdaj poskušajo legalizirati.

»Gre za poseg v naše lastniške in stanovanjske pravice, ki nam jih zagotavlja tudi ustava. Je pa hrup vedno hujši, ker delajo podnevi, ponoči in tudi ob praznikih. Nikoli ni miru,« pravi Plavčak, ki mu pritrjujejo tudi drugi stanovalci. Še najbolj pa jih jezi, da je ministrstvo za okolje ugotovilo, da za navedeni OPPN ni potrebna presoja vplivov na okolje, saj ne gre za zavarovano območje, kot je denimo Natura 2000, pač pa je prostor namenjen proizvodnim in storitvenim dejavnostim. Na občini so stanovalcem svetovali, naj poskušajo nesoglasja rešiti sporazumno, če to ne bo mogoče, pa naj se obrnejo na inšpektorat za okolje in prostor, ki je za to pristojen, ali poiščejo sodno varstvo.

Skladiščne prostore so morali pokriti

Da vse delajo v skladu z zakonodajo in imajo tudi vsa potrebna dovoljenja za vse objekte, pa zatrjuje direktor Ema Orodjarne Miran Šrot, ki je potrdil tudi, da se namerava podjetje v prihodnje še širiti. A le proti Hudinji in Cinkarni, ne pa tudi Delavski ulici, kjer so stanovanja. »Zaposlujemo 208 delavcev, socialno varnost pa zagotavljamo najmanj 800 ljudem,« odgovarjajo v Emu Orodjarni, podjetju, ki je med prvimi v celjski občini pridobilo standard ISO 9001 in okoljski standard ISO 14001, ki ju morajo redno obnavljati vsako leto.

»Prav za potrebe ohranitve standardov smo bili primorani pokriti že obstoječe skladiščne prostore, v katerih pa se ne izvaja nobena proizvodna dejavnost,« zatrjuje Šrot. V nasprotju s trditvami stanovalcev poudarja, da imajo z vsemi stanovalci zelo korekten odnos, ves čas pa skrbijo tudi za urejeno in čisto okolje.