Ni bilo ignorance vodstva stranke do njiju, kot to navajata bivša člana, saj so organi stranke ves čas z vso resnostjo proučevali njune dopise. Svet stranke je tako že pred več kot letom dni sprejel sklepa, s katerima je med drugim zavrnil njune trditve o neveljavnosti skupščine in občinskih organov DeSUS.

Prav tako ne držijo podatki v članku o številu članov, ki naj bi izstopili iz stranke DeSUS. Analiza članstva v obdobju zadnjih petih let je pokazala izrazito povečanje članstva. Sicer pa so podatki o članstvu interni. Dejstvo je, da bivša člana nista omajala trdnosti kamniškega DeSUS.

Vsi postopki v občinski organizaciji potekajo demokratično, transparentno in skladno z akti stranke. Drugačne trditve v članku ne držijo in so zlonamerne. Tudi odločitve o tem, kje bodo potekale seje organov stranke, so sprejete s sklepi organov občinske organizacije, s čimer sta bila bivša člana seznanjena. Prav tako je bil sedež občinske organizacije brez glasu proti določen demokratično na skupščini občinske organizacije.

V stranki zahtevamo transparentno poslovanje, skladno z računovodskimi standardi. Vse drugačne insinuacije bivših članov v članku niso točne in so zlonamerne. Nadzor nad strankinim poslovanjem vršijo nadzorni organi stranke na lokalni in državni ravni, ko gre za volitve, pa še računsko sodišče.

Prav tako ne držijo navedbe o domnevni izpuhteli Smolnikarjevi kandidaturi in tudi ne drugi očitki iz članka v zvezi s skupščino, na kateri je nekdanji župan Smolnikar želel postati predsednik občinske organizacije, čeprav ni bil član občinske organizacije DeSUS. Tako kot tedaj tudi danes nobena oseba, ki ni član občinske organizacije, ne more postati njen predsednik.

Prav tako ne drži navedba novinarke, da naj bi jaz vodila občinsko organizacijo v obdobju, ko je potekala prej omenjena volilna skupščina. Predsednik občinske organizacije je bila tedaj druga oseba. Ne držijo niti Smolnikarjeve očitki, ki jih citirate v članku, saj jih je že pred mnogimi leti javno zavrnil tedanji predsednik občinske organizacije.

Kako in kje so tedaj potekale volilne skupščine ter druga organizacijska vprašanja so bila pristojnost tedanjega predsednika občinske organizacije in ne mene, kot se to napačno prikazuje v članku.

Mag. Julijana Bizjak Mlakarposlanka DeSUS