Veliko dogodkov iz preteklosti ste nanizali, zaradi česar mnogim ameriška politika ni in ne more biti zgled, še več je dogodkov, ki smo jim priča v tem času. Uničevanje po svetu, ubijanje ljudi brez sodbe in na podlagi laži, mučilnice v Guantanamu. Vse to je tisto, kar v človeku vzbudi odpor do takšne politike in vsiljevanja edine prave »demokracije«. Tuj nam je tudi osvajalski kolonializem, ki se znova neprikrito budi v Angliji in Franciji.

Začudenje nad našo večjo naklonjenostjo Rusiji tako ni razumljivo in prav tako ne vaša izjava, gospod veleposlanik Brent Hartley: »Slovenci bi morali dolgoročno presoditi, kaj je njihov interes. So to demokratične vrednote Zahoda, svobodni trg ali so bolj naklonjeni ruskemu modelu družbe.«

Slovenci smo v povprečju visoko izobraženi ljudje in si znamo ustvarjati sodbe sami. Poznamo in spoštujemo raznolikost kultur in pravico do različnosti, kar je osnova za dobro sodelovanje, sožitje, razumevanje v ožjem in širšem okolju, za mir v svetu.

Mira Kofler, Škofja Loka