Stiske utegnejo biti še posebno hude, kadar se soočijo s prelomnimi življenjskimi dogodki, kot je denimo prehod iz osnovne v srednjo šolo, vpis na fakulteto ali pa selitev v drugi kraj zaradi ločitve staršev ali zaradi menjave kraja šolanja. Zagotovo je tudi zelo stresen vstop na trg dela in zaposlovanja, kjer je nemoč najti zaposlitev pogosto močan izvor nezadovoljstva in občutij neuspeha. Zbrati pogum in se obrniti po pomoč pogosto ni enostavno. Prvi korak je zmeraj najtežji.

Ena izmed institucij, kamor se lahko zatečejo mladostniki, je Center za pomoč mladim. Svetovalci v mariborski podružnici zaznavajo, da se povpraševanje po svetovanjih zadnja leta močno dviga, predvsem pa so v ospredju težave z duševnim zdravjem, ki ga poslabšuje nezadovoljstvo mladih zaradi neuspehov in nedoseganja lastnih pričakovanj ter pričakovanj bližnjih. Pri iskanju rešitev je treba mladim prepustiti, da sami sebe vodijo do pravilnega odgovora, ki je tudi zanje na koncu sprejemljiv, a ne vsiljiv. Ne sme se jih obsojati, jih razlikovati od drugih ali delovati proti njihovi volji. Le na takšen način lahko sčasoma pridobijo njihovo zaupanje in jim tako tudi lažje pomagajo, da pridejo do skupne rešitve.

Poleg zaupanja so pomembni tudi drugi dejavniki. Zelo pomembno je, da osebi, s katero se pogovarjamo, dobro prisluhnemo, jo spoštujemo, uporabljamo prave besede, smo do nje iskreni in čim bolj razumni. Osebi je treba verjeti, da zna svoje življenje usmeriti nazaj na pravo pot, in jo pri tem trdno podpirati. Zdi se mi, da se marsikdo, prav zaradi pomanjkanja podpore druge osebe in njene topline, velikokrat počuti precej izgubljenega in osamljenega.

Vsakdo se kdaj v življenju znajde pred pomembno odločitvijo, kjer sam ne zna narediti koraka naprej. V takšnih trenutkih je pomembno, da smo do njega strpni, mu stojimo ob strani in naredimo čim več, kar lahko. Včasih je že prijazen pogled in majhen nasvet dovolj, da ljudem damo zagon in motivacijo, da sami naredijo korak naprej. To pa lahko stori čisto vsak od nas.