Zdaj se pa prepričajte o prozornosti tega nenavadnega poskusa lovljenja volilcev, kajti na vrsti so jedrnati povzetki predlogov, ki na koncu vedno vsebujejo vprašanje, ali podpirate ta predlog.

1. SDS bo s paketom ukrepov poskrbela, da se vaša kupna moč v letu 2019 poveča za 900 evrov.

To je res vabljiv predlog. Le kdo bi bil proti? V predlogu sicer ne piše, kje bodo vzeli denar za tako drastično povečanje standarda prebivalcev. Predvidevam, da bo vsaj del te mase iz dobljene tožbe njihovega šefa proti državi in proti sodnikom, ki niso verjeli v njegovo poštenost. Če toži državo, vsaj ne trdi: »Država, to sem jaz.«

2. Upokojenci, bodite proti dodatkom, ki jih dobivajo udeleženci NOB, saj obremenjujejo pokojninsko blagajno.

Kaj ga pokojnine ne obremenjujejo? Menim, da lahko na prste naštejemo še živeče ljudi, ki so se borili za osvoboditev okupirane Slovenije. Še nekaj let in ta predlog ne bo več aktualen, toda nakazuje vsaj altruizem predlagatelja.

3. Ali naj Slovenija še naprej namešča in vzdržuje emigrante, ki nas zelo veliko stanejo?

Vsi ti maloštevilni emigranti nas stanejo manj kot stranka SDS. Koga torej naj nehamo vzdrževati?

4. Slovensko prebivalstvo se stara, zato predlagamo uvedbo univerzalnega dodatka za vsakega slovenskega otroka.

Verjetno bo denar za ta dodatek treba vzeti upokojencem. Tako se bo prebivalstvo hitro pomladilo.

5. Za vsakega novorojenega otroka naj se odpiše 20 odstotkov glavnice stanovanjskega kredita.

Torej, za pet otrok ne bo treba odplačati stanovanjskega kredita. To se res lepo sliši. Toda, kako boste »naštepali« pet otrok, še preden morate odplačati kredit? Mladi, čeprav brez služb, bodo drli po posojila!

6. Slovenski himni je treba vriniti tudi 2. kitico Zdravljice.

Ta zaželena druga kitica vsebuje tudi tole besedilo: »Bog živi ves slovenski svet« (seveda tudi SDS). Ali to pomeni, da smo do zdaj Vsemogočnega prezrli? Menim, da je nekdo bolj papeški od papeža. Kdo bi si mislil, da se nekdanji komunist, ki so ga izključili iz partije in je pisal prošnjo za ponovni sprejem, lahko tako spremeni. Zaradi novih pogojev za kariero je zamenjal barvo in izrazoslovje. Vzorčni zgled prilagajanja. Bravo, Darwin.

Dodajmo še to anomalijo.

Vprašalnik, ki je lahko tudi anonimen, obljublja, da se bo SDS o odgovorih na vprašalnik posvetovala, izpolnjevalce pa o ugotovitvah obvestila na njihov naslov, ki naj ga vpišejo v sam vprašalnik ali na njihovo e-pošto. Neanonimnim izpolnjevalcem vprašalnika pa za odgovore ponuja tudi privlačne nagrade.

Toni Jurjec, Brezovica pri Ljubljani