Člani sveta javnega zavoda SNG Opera in balet Ljubljana so na današnji seji poskušali najti okvirno pojasnilo za nastali primanjkljaj v proračunu ljubljanske Opere za lansko leto in tekoče bilančno leto. A ker je ravnatelj Peter Sotošek Štular v odstopu oziroma od prejšnjega tedna na bolniškem dopustu, svojega namestnika pa (še) ni imenoval, in ker je bila odsotna tudi vodja finančno-računovodske službe Nuška Smolič, so člani sveta v več točkah dnevnega reda zgolj sprejeli sklep, da počakajo na pojasnila odgovornih. Nekatere zagate je sicer pojasnil vodja poslovnega programa Ivan Pal.

Predsednik sveta Tomaž Rode je med drugim poudaril, da je sicer izguba zavoda v preteklem letu znašala 338.000 evrov (januarja in februarja letos še dodatnih 10.167 evrov), k čemur je treba prišteti še neplačane obveznosti v višini 127.992 evrov, vendar pa je tudi ministrstvo za kulturo operni hiši za splošne stroške namenilo kar 445.000 evrov manj kot leto prej. Lani so tako za splošne stroške prejeli »le« 650.860 evrov, dobili so še 481.213 evrov za investicije (te postavke odslej ne bo več), skupaj torej dobrih 1,4 milijona evrov oziroma 9,9 milijona evrov vseh prilivov (s plačami vred).

»Posebej sem pod drobnogled vzel programske materialne stroške, ki so bili v primerjavi z letom 2016 višji kar za 295.000 evrov; ugotovil sem, da so se oglaševalske storitve v enem letu povišale za 60 odstotkov, za skoraj osemdeset odstotkov se je povišala reprezentanca, več denarja je šlo za najemnine, zakupnine, kakor tudi za avtorske honorarje zaposlenih in gostov,« je izpostavil predsednik sveta Rode.

Na eni strani se torej dolg ustanove veča, hkrati pa se vsako leto krči sofinanciranje s strani ministrstva. Zato zdaj člani sveta zahtevajo več analiz, tako od vodilnih v ustanovi kot od ministrstva, ki bi razjasnile, kolikšen delež odgovornosti za finančni primanjkljaj nosi vodstvo v odstopu in kolikšnega ministrstvo za kulturo.

Že na prejšnji seji pa so člani sveta izrazili potrebo, da jim ob določenih pravnih zagatah pomaga neodvisni svetovalec, denimo s pojasnili v zvezi z javnimi naročili. Čeprav zunanji pravni svetovalec ni ravno običajna praksa v javnih zavodih, so se zedinili, da ga svet potrebuje. Sklenili so tudi, da v hišo povabijo zunanjega revizorja, ki bo pregledal računovodske izkaze, podrobneje pa jih zanimajo še ugotovitve inšpekcijskih služb, ki so v zadnjem letu večkrat obiskale hišo.

Pred sejo sveta se je danes sestal tudi strokovni svet javnega zavoda in med drugim razpravljal o kandidatih za novega ravnatelja, ki jih je predlagal minister za kulturo, govorili pa so tudi o finančnem primanjkljaju v ustanovi. Novega predsednika morajo še izvoliti.