Ljubljanski mestni svetniki bodo na ponedeljkovi seji odločali o novem odloku o določitvi turistične takse. Odlok turistično takso v prestolnici z zdajšnjih 1,265 evra dviguje na 2,5 evra. Ob tem uvaja tudi dodatno promocijsko takso, ki znaša 25 odstotkov turistične takse. Če bo odlok sprejet, bodo morali obiskovalci prestolnice od 1. maja naprej strošku nočitve prišteti 2,5 evra turistične takse, z uvedbo promocijske takse 1. januarja 2019 pa se bo plačilo taks v glavnem mestu dvignilo na 3,125 evra.

Odlok, ki so ga pripravili in predlagali na občinskem oddelku za gospodarske dejavnosti in promet, sicer le sledi novemu zakonu o spodbujanju razvoja turizma, ki ga je državni zbor sprejel sredi februarja. Ta med drugim občinam nalaga, da določijo turistično takso do višine 2,5 evra in uvedejo novo promocijsko takso. Ob tem zakon navaja tudi, katere osebe so (delnega) plačila turistične takse oproščene. Med tovrstne izjeme zakon uvršča na primer otroke do sedmega leta starosti in osebe z zdravniško napotnico v naravnih zdraviliščih. Ob tem pa zakon tudi omogoča, da občine s svojimi predpisi še dodatno določijo skupine obiskovalcev mesta, ki bi bili v celoti ali delno oproščeni plačila turistične takse.

Ker na občini v predlaganem občinskem odloku posebnih izjem niso določili, so v svetniškem klubu Nsi vložili dopolnilo odloka, po katerem bi bili plačila turistične takse »v celoti oproščeni študentje iz tretjih držav, ki so prejemniki štipendij Republike Slovenije ali so udeleženci organizirane mobilnosti v programih Evropske unije ali prihajajo na izmenjavo na podlagi meduniverzitetnih sporazumov«. Prav tako bi v svetniškem klubu NSi plačila turistične takse oprostili tudi tiste, »ki bivajo na območju Mestne občine Ljubljana na podlagi programov za namen izobraževanja, znanosti ter razvoja in raziskav oziroma praktičnega dela s teh področij«.

Občinski odbor za finance je o sklepu za podporo amandmaja že odločal in sklepa ni sprejel. Je pa odbor podprl sprejem predlaganega odloka in predlog, da ga svetniki v ponedeljek sprejmejo po hitrem postopku.