Skupna vrednost zahtevanih odškodnin v omenjenih 352 tožbah po navedbah državnega odvetništva znaša 2.083.223 evrov. Najnižja zahtevana odškodnina znaša 417 evrov, najvišja pa 2,5 milijona evrov. Najvišje prisojena odškodnina v posamični zadevi pa znaša 19.650 evrov, so za STA pojasnili na državnem odvetništvu. V eni zadevi je bila sklenjena sodna poravnava, s katero se je država zavezala plačati znesek v višini 9854 evrov. V dveh zadevah sta se tožeči stranki zahtevku odpovedali, zato je sodišče izdalo sodbo na podlagi odpovedi zahtevku, v 13 zadevah pa so tožniki tožbe v skupni višini 252.670 evrov umaknili in je sodišče postopke ustavilo.

Državno odvetništvo sicer razpolaga le s podatkom o številu tožb, ki so jim bile vročene v odgovor, ne pa tudi s podatkom o številu tožb, vloženih na sodišča. Gre za podatke o sodnih postopkih na podlagi zakona o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva. Pred uveljavitvijo navedenega zakona tedanje državno pravobranilstvo zadev v vpisnikih ni beležilo na način, ki bi omogočal pridobivanje teh podatkov ločeno za obdobje pred uveljavitvijo zakona, so še pojasnili na državnem odvetništvu.