Kot je povedal sekretar Sindikata poklicnega gasilstva Slovenije David Švarc, je prišlo do »prefinjenega napada na delavske pravice, saj je vodstvo družbe pod pretvezo, da želi dvigniti plače na letališču, poseglo v celotno kolektivno pogodbo, tudi v njen normativni del, namesto da bi le popravilo točko za izračun plače in količnik za delovna mesta«.

Švarc je med drugim navedel negativne spremembe na področju odpovedi pogodb o zaposlitvi, zaostritev pogojev za jubilejno nagrado, ki velja le še za dobo pri posameznem delodajalcu, ukinitev solidarnostne pomoči v primeru elementarne nesreče ter ukinitev sistema napredovanja in nagrajevanja delovne uspešnosti, ki naj bi ju odslej urejali s splošnimi akti. Poleg tega je opozoril na delitev polurnega odmora za malico na dva dela in na diskriminacijo, ker mami otroka pripadata dva dneva dopusta, očetu pa le en dan. Poleg tega je v novi kolektivni pogodbi letni dopust omejen na 35 delovnih dni, kar pa ne velja za delavce, ki imajo sklenjene individualne pogodbe z delodajalcem.

Sindikat je zahteval tudi, kot je poudaril Švarc, pošteno vrednotenje dela v posebnih pogojih. Glede nedeljskega dela je bila njegova zahteva dvig dodatka s 50 na 80 odstotkov, glede nadurnega dela dvig s 30 na 50 odstotkov, za pripravljenost na domu pa dvig plačila s 15 na 25 odstotkov. Poleg tega so zahtevali letno usklajevanje plač, ki se v desetih letih kljub 15-odstotni inflaciji niso dvignile, pa četudi Fraport Slovenija že leta beleži dobre rezultate in vsako leto od leta 2012 dalje z več kot pet milijonov evrov čistega dobička.

Delodajalec izvedel drastične posege v že dogovorjene pravice zaposlenih

Kot je povedal Švarc, delodajalec na omenjene zahteve ni pristal, prav tako je izvedel drastične posege v že dogovorjene pravice zaposlenih, ki jih je bila družba sposobna zagotavljati tudi v času gospodarske krize. Pogajanja, ki so potekala od decembra lani pa je enostransko prekinil, ko je Sindikat družbe Aerodrom Ljubljana marca podpisal novo kolektivno pogodbo, ki je tako postala veljavna. Po Švarčevem mnenju je vodstvo družbe Fraport Slovenija skozi pogajalski proces grobo poseglo v pravice zaposlenih. Težave so bile že v začetku pogajanj, ko vodstvo podjetja lani ustanovljenemu Sindikatu poklicnega gasilstva Aerodrom Ljubljana ni priznalo reprezentativnosti, ki jo je ta nato vendarle pridobil decembra lani.

Zahtevam omenjenega sindikata se je pridružil prav tako novoustanovljeni Svobodni sindikat Aerodroma Ljubljana. Kot je povedal predsednik omenjenega sindikata Klemen Lavrič, so v vodstvu podjetja naleteli na gluha ušesa. Delavci pa so po njegovih besedah zelo nezadovoljni s plačami, zaradi česar prihaja tudi do odpovedi. Čeprav je podjetje z novo kolektivno pogodbo vendarle dvignilo plače in upoštevalo tudi nekatere zahteve sindikata gasilcev, ta za 25. april vseeno napoveduje protestni shod. V sindikatu si želijo, da bi z vodstvom znova sedli za skupno mizo in skušali rešiti odprta vprašanja, v nasprotnem primeru ne izključujejo niti možnosti stavke.

Prepričani so, da je njihovo delo v podjetju zelo slabo vrednoteno in podcenjeno. V sindikatu so združeni gasilci in kontrolorji oskrbe letal, skupaj s Svobodnim sindikatom Aerodroma Ljubljana pa po Švarčevih besedah predstavljajo približno polovico vseh zaposlenih.