Promocijski material za Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, denimo stenski koledar za letošnje leto, vizitke in družabna igra spomin, ki je razstavljen v Steklenem atriju mestne hiše, ni izdelan iz povsem običajnega papirja. To razkrivata rjavkasta barva in na dotik nekoliko bolj groba površina. Papir je namreč izdelan iz invazivne tujerodne rastline, japonskega dresnika, ki so ga v sklopu lanske čistilne akcije Za lepšo Ljubljano zaposleni v mestni upravi nabrali ob potoku Pržanec. Iz invazivne rastline izdelan promocijski material je od včeraj tudi del razstave Neizkoriščeni potenciali invazivnih tujerodnih rastlin. Ta v ospredje postavlja dosedanje rezultate predelave invazivnih rastlin v uporabne izdelke, del pa je namenjen tudi predstavitvi projekta Applause.

Namesto v sežig v predelavo

»Tujerodne invazivne vrste lahko povzročajo gospodarsko škodo, preprečujejo rast avtohtonim vrstam, nekatere so tudi zdravju škodljive. Zato smo se v Ljubljani aktivno posvetili problematiki invazivnih rastlin in pri tem naredili še korak naprej. Če smo te rastline včasih nabirali le z namenom, da jih odstranimo iz okolja in sežgemo, smo zdaj ugotovili, da so lahko tudi koristne,« je povod za pilotni projekt predelave invazivnih tujerodnih rastlin v papir strnila vodja občinskega oddelka za varstvo okolja Nataša Jazbinšek Seršen. Ob predelavi invazivnih rastlin v uporabne izdelke so se na občini osredotočili tudi na izobraževanje meščanov o invazivnih vrstah. Raziskovanje uporabnosti invazivnih tujerodnih rastlin z aktivnim vključevanjem meščanov so združili v projekt Applause. Projekt so pripravili skupaj z desetimi partnerji z različnih področij in bili z njim uspešni na evropskem razpisu pobude Urban Innovative Actions (UIA). Inovativni ljubljanski projekt, ki se je začel 1. novembra in bo trajal tri leta, je bil izbran med več kot dvesto kandidati, zanj pa so na občini prejeli okoli štiri milijone evrov, medtem ko je celotna vrednost projekta ocenjena na 5,2 milijona evrov.

Razstava na ogled do 3. maja

Razstava, na kateri je vse v znamenju invazivnih rastlin, saj so iz tujerodnih rastlin izdelane celo letvice in razstavni panoji, bo v Steklenem atriju na ogled do 3. maja. »Razstava je le eden od dogodkov, s katerimi želimo občanom pomagati predvsem pri prepoznavanju invaznivnih rastlin in pravilnem ravnanju z njimi,« je ob odprtju razstave poudarila ljubljanska podžupanja Jelka Žekar.