V tem članku je prikazana tabela, kjer navajate, da bo »odpiranje športnih stavnic«, kar je v osnovi napačen izraz, gre namreč za novelo zakona o igrah na srečo, javne finance obremenilo za 9 milijonov evrov na leto. Omenjena izjava pomeni prikaz neresničnih dejstev, ki povzroča moralno in ekonomsko škodo slovenskemu športu in mojemu imenu. Novela zakona prinaša kar nekaj milijonov evrov več v slovenski proračun in javne finance na leto, kar je z argumenti utemeljeno v zakonu, ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije.

Branko Zorman

poslanec Državnega zbora Republike Slovenije