Toda knjiga, ki nastaja iz več mednarodnih raziskav, o četrti industrijski revoluciji govori drugače. Zaton krščanstva ni osrednji problem sodobnega in prihajajočega časa. To je sposobnost inovacijsko uspavanih evropskih ljudi in narodov, da bi se soočili z digitalno revolucijo kot novimi tehnično-tehnološkimi razmerami, ki sesuvajo dosedanje poklice, delovna mesta in zaposlovanje ljudi. Šef srečevanja ekonomistov in politikov v Davosu Klaus Schwab je s svojo knjigo o četrti industrijski revoluciji, ki je prevedena v slovenščino, samo eden od številnih avtorjev, ki zelo jasno sporočajo naslednje: Pomembni so samo kapital, znanje in inovacije, ne ljudje niti njihovi verski ali drugi občutki in čustva niti državne ali druge meje, pa naj so omrežene ali ne. Za kapital, znanje in inovacije, ki jih potrebujejo neoliberalni monopolistični podjetniki, ni meja.

Viktor Orban in podobni politiki se torej ukvarjajo z napačnimi dilemami. Ne branijo svojih držav in narodov s pravimi sredstvi. Evropa je kot celota komajda dovolj velika za dovolj kapitala, znanja in inovacij, da bi konkurirala na svetovnem trgu glede na dosežke in nevarnosti četrte industrijske revolucije, ki je tu, ne v neki daljni prihodnosti. Zato ni naključje, da se človeštvo na globalni ravni trudi uveljaviti vrednote družbene odgovornosti, t. j. odgovornosti vplivnih za vplive na družbo, etike soodvisnosti in celovitega pristopa namesto enostranskih in kratkoročnih meril poslovnega in političnega odločanja, tipičnega za sedanji neoliberalni monopolni svetovni družbeno-gospodarski položaj.

Niti ni naključje, da se ZDA in drugi veliki konkurenti Evrope trudijo doseči razdrobitev Evrope. Vsako paličico posebej je pač dosti lažje zlomiti kot celotno butaro, v katero se paličice povežejo. Viktor Orban in podobni torej pomagajo uničiti evropske države, ki so globalno gledano le državice, njihovo preskromno (vase zaprto) znanje in inovativnost, brez katerih za svetovni kapital ne morejo biti zanimive. Brez njih pa ne morejo imeti sodobnega življenja niti prebivalstva.

Kot je pred leti pokazal prof. Florida, ljudje s talenti gredo tja, kjer prevladuje toleranca in je zato smiselno investirati v tehniko in tehnologijo (tudi iz njegovega Pittsburgha z veliko industrijske tradicije, a premalo sodobne tolerance, značilne za Silicijevo dolino in podobna območja).

Matjaž Mulej st., Maribor