DVK je po tistem, ko je vrhovno sodišče razveljavilo izid lanskega referenduma, vnovično glasovanje razpisala za 13. maj, Kovačič pa se je na sklep pritožil že naslednji dan.

Prepričan je, da bi morali datum ponovnega glasovanja združiti z volitvami, saj bi tako po njegovih besedah glasovalo več ljudi, obenem pa bi prihranili proračunska sredstva. Vlada je v torek DVK za ponovno glasovanje na referendumu iz proračunske rezervacije prerazporedila 3,8 milijona evrov.

Datum glasovanja je Kovačič neuspešno izpodbijal še drugič, saj se je s podobno pobudo na ustavno sodišče obrnil že pred lanskim glasovanjem.

Poleg sklepa volilne komisije je Kovačič na ustavnem sodišču izpodbijal tudi dele zakona o referendumu in ljudski iniciativi, ki govorijo o rokih, v okviru katerih se lahko določa datum referenduma. Tudi to pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti so ustavni sodniki zavrnili.

Odločitev sicer ni bila soglasna, saj je odklonilno ločeno mnenje spisal Klemen Jaklič, delno ločeno mnenje pa tudi Marko Šorli.

Pobudnik referenduma, ki je bil prepričan, da mu bodo ustavni sodniki ugodili, je v primeru neuspeha na referendumu že napovedal pritožbo na izid ponovnega glasovanja, če bo tudi tokratna kampanja nepoštena. "Cirkus bomo vrteli do onemoglosti, da se bo neizvajanje zakona podaljševalo," je dejal ob predstavitvi stranke Davkoplačevalci se ne damo več.

S pobudo o združitvi datumov se je obrnil tudi na predsednika republike Boruta Pahorja, a so v njegovem uradu pojasnili, da tokrat volitev v nobenem primeru ni mogoče razpisati hkrati z referendumom. Na sklep DVK pa se je pritožil tudi na vrhovno sodišče, a je to pritožbo zaradi nepristojnosti zavrglo.