»Neetična ravnanja razjedajo temelje športnega udejstvovanja na vseh ravneh. Slovenija mora storiti konkretnejše korake k zagotavljanju integritete v športu tako na področju preprečevanja uporabe dopinga kot tudi na področju preprečevanja nameščanj športnih rezultatov,« je povedal Sebastijan Peterka, generalni sekretar TI Slovenia.

V TI Slovenia pozdravljajo hiter in strog odziv Slovenske antidopinške organizacije, vendar menijo, da je potrebno močno okrepiti delo vseh deležnikov na področju ozaveščanja in drugih preventivnih ukrepov za preprečevanje vseh neetičnih ravnanj – poleg dopinga tudi nameščanje rezultatov, spolnih zlorab in tako dalje, so zapisali v sporočilu.

»Prvi rezultati raziskave, ki smo jo v TI Slovenia izvedli decembra in januarja med klubi prve slovenske nogometne lige kažejo, da je tveganje za nameščanje športnih rezultatov visoko. Hkrati pa večina anketiranih izpostavlja potrebo po izobraževanju na področju preprečevanja nameščanja športnih rezultatov,« je še dodal Peterka.

Rezultati jasno izpostavljajo potrebo po kanalih za varno prijavo neetičnih in nezakonitih ravnanj, ki bi skupaj z drugimi sistemskimi ukrepi zagotovili učinkovitejšo zaščito prijaviteljev, ki so ključni za ugotavljanje neetičnih ravnanj. Poleg sistemske zaščite, ki potrebuje celovito prenovo, TI Slovenia opozarja na potrebo po ozaveščanju in s tem namenom tudi razvija lasten program za športne funkcionarje, so še sporočili iz TI Slovenia.

Organizacije poziva Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, da v sodelovanju s strokovno javnostjo oblikuje akcijski načrt na področju zagotavljanje integritete v športu oz. primerno prilagodi Nacionalni program športa 2014-2023, ki bo celostno obravnaval področje integritete v športu in ponujal bolj jasne in merljive cilje, ki bodo omogočali spremljanje in ocenjevanje napredka na tem področju. Hkrati pozivajo k čimprejšnji ratifikaciji Konvencije Sveta Evrope o preprečevanju dogovarjanja športnih tekmovanj, ki je bila s strani Slovenije podpisana 2. junija 2016.