Kot so sporočili iz Nove KBM, je doseženi donos na kapital ob koncu leta 2017 na ravni banke znašal 6,84 odstotka, na ravni skupine pa 7,05 odstotka. Količnik kapitalske ustreznosti ostaja visok - za banko 19,76 odstotka, za skupino pa 20,17 odstotka. Lani se je povečala tudi bilančna vsota, ki na ravni skupine znaša 4,93 milijarde evrov. Tržni delež bilančne vsote se je po zadnjih razpoložljivih podatkih lani ohranil pri 13 odstotkih.

Banka je realizirala 78,6 milijona evrov čistih obresti, potem ko so te v 2016 znašale 90,7 milijona evrov. Znižali so se tudi prihodki iz obresti, ki so dosegli 88,7 milijona evrov, in sicer zaradi nižjih obresti iz finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo, izhaja iz revidiranega poročila.

Potem ko je banka lani oblikovala za 14,5 milijona evrov oslabitev in rezervacij, jih je letos sprostila za 12,7 milijona evrov.