Unior je s prodajo lastniškega deleža, ki je bil opredeljen kot poslovno nepotrebno premoženje, uresničil zavezo, dano bankam upnicam v skladu s sindicirano kreditno pogodbo, so še sporočili iz Uniorja. Družbi kupnine za Rekreacijsko turistični center (RTC) Krvavec nista razkrili, po poročanju medijev pa naj bi neuradno znašala nekaj več kot milijon evrov.

Za nakup ne bo zastavljeno premoženje RTC Krvavec

Nakup družbe RTC Krvavec je Alpski investicijski družbi z odobritvijo kredita omogočila Banka Intesa Sanpaolo. Kreditna pogodba naj bi po pisanju medijev določala, da se Alpska investicijska družba zavezuje v korist banke zastaviti vrednostne papirje družbe RTC Krvavec. Zastavitelj pri odobrenem kreditu naj bi bila tudi družba RTC Krvavec s svojimi premičninami in nepremičninami. Zato so se v RTC Krvavec spraševali, ali bo nakup delnic vsaj delno financirala družba RTC Krvavec ali Alpska investicijska družba.

Janša in Uniorjeva uprava sta v skupni izjavi ob podaljšanju roka za prodajo pojasnjevala, da ima Alpska investicijska družba v celoti zagotovljena finančna sredstva za plačilo delnic in zagotovila, da za nakup ne bo zastavljeno premoženje RTC Krvavec. Razna drugačna namigovanja v javnosti so bila po njunem prepričanju neutemeljena, skrbi zaposlenih pa odveč.

Ponudbo za nakup oddala dva ponudnika

Prejšnji mesec je sicer zaradi dogajanja v zvezi s prevzemom podjetja odstopil direktor RTC Krvavec Srečko Retuznik. Vodenje podjetja je prevzel predsednik nadzornega sveta RTC Krvavec Branko Bračko, in sicer za največ eno leto.

Kupec upravljavca enega najbolj priljubljenih slovenskih smučišč je sicer zagotovil, da bo z razvojnimi načrti in skrbnim gospodarjenjem omogočil napredek, ohranil delovna mesta ter pripomogel k razvoju regije in turistični prepoznavnosti celotne Slovenije. Alpska investicijska družba se je tudi zavezala, da bo v času do zaključka transakcije zaposlenim in lokalnemu okolju ustrezno pojasnila usmeritve, ki jih bo RTC Krvavec zasledoval z novim lastnikom.

Ponudbo za nakup deleža v RTC Krvavec sta sicer oddala dva ponudnika, Alpska investicijska družba pa je bila izbrana kot najugodnejši ponudnik.