Kar 399 mladih se je odzvalo na razpis Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana za dodelitev 30 neprofitnih stanovanj mladim od 18. do 29. leta starosti. Ker na stanovanjskem skladu vloge še obdelujejo, za zdaj še nimajo zbranih podatkov o tem, koliko je bilo vlog mladih samskih oseb, koliko mladih parov in koliko mladih družin. Prav tako še nimajo podatka o tem, koliko prijavljenih izpolnjuje vse pogoje in so torej upravičeni do najema neprofitnega stanovanja, je povedal direktor sklada Sašo Rink.

Kdaj predvidoma bo sklad objavil rezultate razpisa, Rink za zdaj še ni mogel natančno napovedati. »Zagotavljamo, da bomo vloge kar najhitreje in temeljito obdelali ter prosilcem čim prej izdali odločbe oziroma sklepe. Predvidevamo, da bi bila prva faza razpisa lahko zaključena še pred poletjem,« je dejal Rink. Pojasnil je, da se bodo nekateri mladi upravičenci v stanovanja lahko vselili še letos, preostali pa v prihodnjih dveh letih.

Do stanovanja z žrebom

V nasprotju s klasičnimi neprofitnimi najemnimi stanovanji bodo lahko upravičenci stanovanja za mlade najeli le za določen čas, in sicer za obdobje desetih let. Kot pojasnjuje sklad v svojem poročilu o uresničevanju stanovanjskega programa za lansko leto, pričakujejo, da jim bo v obdobju desetih let bivanja v neprofitnem stanovanju za mlade uspelo najti trajno rešitev stanovanjskega vprašanja. Ob tem velja omeniti, da bodo najemniki stanovanj za mlade ob morebitni kandidaturi za običajna neprofitna najemna stanovanja upravičeni do dodatnih točk.

Na skladu so predvideli, da bodo deset stanovanj namenili samskim mladim osebam, deset mladim parom in preostalih deset mladim družinam. Glede na število prijav je pričakovati, da bo v posamezni skupini več kot deset prosilcev izpolnjevalo vse pogoje za pridobitev stanovanja. V tem primeru bo sklad stanovanja dodelil z žrebom, ki bo opravljen po zaključku pritožbenega postopka. Javni žreb bo izveden v prostorih stanovanjskega sklada, potekal pa bo za vsako skupino posebej, so pojasnili na skladu.

Mladim želijo pomagati pri osamosvajanju

Iz objave na spletni strani stanovanjskega sklada je razvidno, da imajo pri tem razpisu uslužbenci sklada precej preglavic zaradi nepopolnih vlog prosilcev. Rink je ocenil, da so približno polovici prosilcev morali poslati zahtevek za dopolnitev vloge. Prosilci, ki dobijo tak zahtevek sklada, imajo nato 15 dni časa, da ustrezno dopolnijo vlogo oziroma dopolnijo manjkajočo dokumentacijo.

Spomnimo, Javni stanovanjski sklad je razpis za stanovanja za mlade objavil konec lanskega leta. Mestna občina Ljubljana se je namreč v zadnjih dveh stanovanjskih programih in v strategiji za mlade zavezala mladim, ki so šele vstopili na trg dela, pomagati pri reševanju stanovanjskega problema in posledično pri osamosvajanju. Mladi lahko sicer kandidirajo tudi na običajnih razpisih stanovanjskega sklada za neprofitna stanovanja za nedoločen čas, vendar so pri tem pogosto neuspešni, ugotavljajo na skladu.

V razpisnih pogojih je sklad predvidel, da so do stanovanj upravičeni mladi, ki imajo ob prijavi stalno prebivališče v Ljubljani in lahko dokažejo, da so bili zadnjih šest let stalno ali vsaj začasno prijavljeni v Ljubljani. Hkrati morajo imeti mesečni dohodek najmanj v višini 76 odstotkov minimalne neto plače, pri čemer bodo kot dohodki upoštevani tudi prihodki od študentskega dela, projektnega dela in drugih oblik prekarnega dela. Ker gre za neprofitna stanovanja, prosilci prav tako ne smejo presegati predpisanega dohodkovnega in premoženjskega cenzusa za upravičenost do neprofitnega stanovanja.