Medtem pa ni bilo interesentov za drugi sklop nepremičnin, to je za nakup skladiščnega dela z dvoriščem, ki se je prav tako prodajal v sedmem poskusu, in sicer po izklicni ceni 526.000 evrov. Kako bo v prihodnje prodajala to premoženje, Sisingerjeva še ne ve, možno je, da se bo odločila za informativno zbiranje nezavezujočih ponudb, da vidi, ali obstaja kakšen interes za nakup teh nepremičnin.

Stečajna upraviteljica Milena Sisinger je vodenje stečajnega postopka družbe Garant prevzela pred kratkim, potem ko je Okrožno sodišče v Celju 19. marca na podlagi obvestila ministrstva za pravosodje izdalo sklep o razrešitvi dotedanjega stečajnega upravitelja družbe Garant Tomaža Kosa.

Zoper Kosa je bila med drugim pravnomočno uvedena preiskava v kazenskem postopku in tudi pravnomočno odrejen pripor, in sicer zaradi sumov zlorabe položaja ter dajanja in jemanja podkupnine.