Na železniških postajah Celje in Laško se v teh dneh gradbena dela končujejo, postaji pa dobivata svojo končno podobo. V Laškem je tudi že zgrajeno dvigalo za gibalno ovirane, v Celju ga bodo zgradili do junija. »V nadaljevanju je predviden začetek nadgradnje železniške proge med Poljčanami in Slovensko Bistrico, prihodnje leto se bodo dela začela na Pragerskem, v sklepni fazi oddaje del pa je tudi že projekt nadgradnje železniške proge od Maribora do Šentilja,« pravi Dejan Jurkovič, vodja sektorja za železnice pri ministrstvu za infrastrukturo. Vrednost vseh štirih največjih železniških infrastrukturnih projektov na območju Štajerske je 700 milijonov evrov, od tega je za 242 milijonov evrov evropskega denarja. »V sklopu vseh štirih bomo posodobili slabih 45 kilometrov železniških tirov, posodobljenih bo devet železniških postaj, velik poudarek pa pri tem namenjamo varnosti, saj bodo ukinjena vsa nivojska križanja, prav tako bo zgrajenih za dobrih 17 kilometrov protihrupnih ograj,« še pove Jurkovič.

Cilj posodobitve je na tirih zagotoviti nosilnost kategorije D4, kar pomeni, da bodo po njih lahko vozili vlaki z 22,5 tone na os. Večja nosilnost pomeni, da bo lahko vlakovnih kompozicij manj, ker bodo bolje izkoriščene, s tem pa se bo povečala tudi prepustnost. Vsa dela naj bi bila končana predvidoma do konca leta 2022.

Izšel bo nov vozni red

Zaradi številnih del prihaja do precejšnjih zamud, kar je zlasti moteče v potniškem prometu, a se jim prihodnji dve leti zagotovo ne bo dalo izogniti. So pa zato v SŽ sprejeli nekaj ukrepov, ki bodo pripomogli k temu, da bodo potniki lažje načrtovali svoja potovanja. Kot je povedal Matjaž Krajnc, direktor SŽ Infrastruktura, vsa dela opravljajo ob hkratnem prometu na sosednjih tirih, zato je treba poskrbeti za ustrezno varnost. »Žal se zamude verižijo, še zlasti med Mariborom in Zidanim Mostom, kar vpliva na omrežje po vsej državi. Zato smo že pripravili osnutek novega voznega reda v potniškem prometu, ki ga bomo objavili 19. julija. Ta bo predvidel tudi zamude, tako da bodo potniki lažje načrtovali odhode z določene postaje in prihode na cilj,« pravi Krajnc.

Na SŽ verjamejo, da se bo v naslednjih letih število potnikov še povečalo. »Če jih je danes 14 milijonov, računamo, da jih bomo do leta 2025 prepeljali 22 milijonov,« je optimističen vodja potniškega prometa Boštjan Koren.