Namen različnih cen električne energije v različnih tarifah je spodbuditi uporabnike, da bi čim manj električne energije porabljali takrat, ko je elektroenergetski sistem polno obremenjen, in več, ko sistem ni polno obremenjen – to je v času manjše tarife (ob delovnikih med 22. in 6. uro, ob vikendih in dela prostih dnevih pa 24 ur na dan).

Dvotarifno merjenje na splošno boljše

Dvotarifno merjenje je na splošno boljša izbira kot enotarifno, nikakor pa to ni pravilo. Kdaj se splača, je odvisno od porabe električne energije v gospodinjstvu in od razmerja med cenami za višjo, manjšo in enotno tarifo, na katere, kot vemo, vplivajo tudi različne trošarine za različne tarife. Praviloma velja, da se dvotarifno merjenje splača že, če gospodinjstvo v času manjše tarife porabi približno 30 odstotkov vse električne energije. Dvotarifni obračun je dobra izbira, če nekatera gospodinjska opravila, kot so pranje in sušenje perila, likanje, pomivanje posode v pomivalnem stroju, skratka, kadar so na delu večji porabniki elektrike v gospodinjstvu, večinoma opravljate v času manjše tarife.

Prehod z enotarifnega na dvotarifno

Če imate nameščen elektronski števec električne energije, ki je vključen v sistem daljinskega upravljanja, boste za spremembo načina merjenja odšteli 11,85 evra, saj v tem primeru ni potreben obisk monterja. Če je obisk monterja potreben, vas bo sprememba stala 33,54 evra. V cene je že vključen DDV. Ob prehodu z enotarifnega merjenja na dvotarifno je treba omenjenim stroškom prišteti še strošek nakupa dvotarifnega števca. Za enofaznega boste skupaj z DDV plačali približno 135 evrov, za trifaznega okrog 235 evrov, strošek monterske ure pa je približno 25 evrov.

Sprememba načina merjenja

Če želite preiti z enotarifnega načina merjenja na dvotarifno, morate o tem najprej obvestiti pristojno elektrodistribucijsko podjetje. Postopek lahko po vašem pooblastilu izvede tudi dobavitelj električne energije, pogoj za izvedbo spremembe pa je, da imate urejeno pogodbeno razmerje s svojim dobaviteljem električne energije, po katerem se bodo v prihodnje vse količine porabljene električne energije obračunavale na dvotarifni način. Vaš dobavitelj bo nato na podlagi sklenjene nove pogodbe o dobavi obvestil o želeni spremembi pristojno elektrodistribucijsko podjetje. To bo storitev izvedlo in jo zaračunalo po veljavnem ceniku storitev, ki jih sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo Sodo zaračunava neposredno uporabnikom (cenik je objavljen na spletni strani sodo.si). Za prehod na dvotarifni način merjenja mora biti merilno mesto opremljeno z ustreznim števcem in s pripadajočo komunikacijsko opremo, sicer nastanejo dodatni stroški, ki bremenijo potrošnike.

Kaj pa če imate toplotno črpalko?

Toplotna črpalka spada med večje porabnike električne energije. V dobro toplotno izolirani hiši že čez dan ne bo porabila veliko elektrike, ponoči, ko zadostuje že rahlo ogrevanje prostorov, bo poraba minimalna, tudi v bolj hladnih nočeh, saj toplotni ovoj poskrbi, da so izgube toplote majhne. Po tej logiki dvotarifno merjenje ni najbolj smiselno, še zlasti če imate v gospodinjstvu aparate bele tehnike najvarčnejših energijskih razredov. Za ogrevanje hiše s pomanjkljivo toplotno izolacijo pa bo toplotna črpalka porabila veliko več električne energije. Če bo večinoma delovala tudi ponoči, je smiselno razmisliti o dvotarifnem merjenju. Ponudniki električne energije imajo sicer za vse, ki uporabljajo toplotne črpalke, oblikovane posebne pakete – tako za tiste, ki imajo enotarifne števce, kot tudi za tiste z dvotarifnim merjenjem. Nekateri ponujajo ugodne pakete z vezavo, drugi brez nje, a s še vedno ugodno ceno – za lažjo primerjavo cen vam svetujemo, da obiščete spletno stran www.zps.si, kjer mesečno objavljajo pregled ponudbe in cenike različnih dobaviteljev.

Pametni števci v vsa gospodinjstva

Evropska unija spodbuja nameščanje pametnih števcev, s katerimi je mogoče meriti ne samo porabo električne energije, ampak tudi porabo vode, zemeljskega plina in drugih energentov. Sistemu naprednega merjenja porabe energije so naklonjene vse članice, tudi Slovenija, ki si je zadala cilj, da bodo do leta 2020 s pametnimi števci opremljena vsa gospodinjstva. Zamenjavo števca opravi upravljavec elektrodistribucijskega omrežja brezplačno, vendar po določenem vrstnem redu. Elektromehanski števec, ki je že za odpis, na primer, bo zamenjan s pametnim, če pa bi želel kdo predčasno namestiti pametni števec, ker denimo želi preiti na dvotarifno merjenje, pa menjava ni brezplačna.

Veliko prednosti pametnega merjenja

Prednosti pametnih števcev je kar nekaj, med drugim ne bo več potrebno odčitavanje, saj bo dobavitelj energije neposredno prejemal informacije o porabi energije za vsako posamezno gospodinjstvo, računi bodo zato natančnejši, predvsem pa bomo končni uporabniki vedno plačali točno toliko, kot bomo porabili. Sistem pametnega merjenja bo omogočal uporabniku spremljanje porabe energije na spletu in mobilnem telefonu, primerjavo v različnih obdobjih, lahko bo spremljal nekatere parametre kakovosti dobavljene električne energije (ali je električna napetost v ustreznih vrednostih, na primer). Pametni števci bodo tudi beležili, koliko energije je pridobljene iz obnovljivih virov, kar bo v pomoč pri oddaji odvečnih količin energije nazaj v omrežje. Če bo prišlo do preobremenitve in izklopa napajanja, se bo lahko uporabnik s tipko sam ponovno vključil v omrežje, kar pomeni, da bodo odpadli stroški zamenjave glavnih varovalk.

Potrošniške organizacije opozarjajo na pasti

Evropske potrošniške organizacije sicer pozdravljajo predlog, da se vsem potrošnikom zagotovi spremljanje porabe energije s pametnimi števci in s tem plačevanje energije po dejanski porabi, opozarjajo pa na vprašljivo dodano vrednost glede na razmerje med stroški namestitve pametnih števcev ter prihranki v energiji in denarju. Menijo, da bi morali biti stroški uvajanja novih tehnologij pravično porazdeljeni med vse deležnike, ki jim bodo te tehnologije koristile. Še posebno pereče je vprašanje nadzora nad »pametno zbranimi« podatki in varstva zasebnosti, ki bi moralo ostati v rokah potrošnikov. Pametni števci bodo namreč lahko zbrali okrog 3000-krat več informacij kot analogni, glavna razlika pa je, da pametni zagotavljajo dvosmerno povezavo med gospodinjstvom in dobaviteljem, s tem pa med drugim omogočajo tudi prekinitev dobave električne energije na daljavo, če odjemalec ne bo plačeval položnic.

Popoln nadzor nad podatki

Potrošniki bi morali imeti popoln nadzor nad svojimi podatki, zato je za uporabo teh potrebno njihovo izrecno soglasje, regulatorji pa ne bi smeli imeti dobička od zagotavljanja podatkovnih storitev. Uvajanje novih tehnologij, kot so pametni števci, mora biti torej ustrezno nadzorovano, pri tem je treba upoštevati vsa morebitna tveganja in glede na to uporabiti najboljše razpoložljive tehnologije.

Vir: www.zps.si