Spodbuditi povpraševanje po boljših stavbah

Posvet je bil namenjen seznanitvi z aktualnimi domačimi in evropskimi prizadevanji za obvladovanje, načrtovanje in naročanje okoljsko sprejemljivejše gradnje, saj želijo organizatorji posveta spodbuditi povpraševanje po boljših stavbah. Investitorji, ki so želeli graditi trajnostno, so imeli doslej na voljo različne mednarodne certifikacijske sheme (LEED, BREEAM, DGNB …), po katerih so lahko snovali svoje stavbe in na koncu potrdili dosežene lastnosti s certifikatom. Vendar tovrstno preverjanje s tržnimi certifikacijskimi shemami ni doseglo več kot le en odstotek poslovnih in javnih stavb. Ob tem je stroka opozorila na potrebe po označevanju nadstandardne kakovosti stavb z vidika uporabnika, ohranjanja okolja in gospodarnosti naložbe ter apelirala na zakonodajalca, naj pripravi primerna merila za trajnostno gradnjo.

Nacionalne smernice

Slovenska študija Pregled sistema trajnostnih kriterijev (po naročilu Ministrstva za okolje in prostor izdelala Gradbeni inštitut ZRMK in Zavod za gradbeništvo Slovenije) predstavlja prve korake k razvoju nacionalnih smernic trajnostne gradnje. »S študijo smo pripravili predlog nabora kriterijev in predlog akcijskega načrta za vpeljavo nacionalnega sistema trajnostnih kazalnikov. Predlog je nastal na podlagi primerjave obstoječih mednarodnih sistemov ocenjevanja trajnostne gradnje, pri čemer smo upoštevali tudi možnosti prenosa posameznega sistema v slovensko zakonodajno okolje,« je ob predstavitvi študije povedala dr. Marijana Šijanc Zavrl iz Gradbenega inštituta ZRMK. Večina udeležencev posveta se je strinjala, da je treba oblikovati nacionalne smernice in kazalnike trajnostne gradnje in ne zgolj prevzemati obstoječih tujih komercialnih certifikacijskih shem.

V praksi še nekaj izzivov

Knauf Insulation je predstavil projekt novega izobraževalno-informacijskega centra v Škofji Loki. »Z gradnjo novega izobraževalno-informacijskega centra v Škofji Loki orjemo ledino v Sloveniji, saj bo objekt upošteval najnovejše smernice trajnostne gradnje. Tak pristop v praksi prinaša tudi nekaj izzivov, saj so certificirani materiali, ki dosegajo stroge standarde, težje dostopni od takšnih, ki se danes po navadi pojavljajo na slovenskih gradbiščih,« je povedal Primož Bernard iz podjetja Knauf Insulation. (ea)